Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Απ’ ατώρα κι αλλομίαν

Ο Σιμούλτς κι ο Πόλιον μίαν κι άλλοΟ Σιμούλτς κι ο Πόλιον μίαν κι άλλο

Στιχουργοί: Πόλιος Παπαγιαννίδης

Συνθέτες: Πόλιος Παπαγιαννίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Πόλιος Παπαγιαννίδης


-Τρυγόνα μ’, που έν’ το τσ̌αλίμ’ σ’,
τα πρωτιζ’νά τα κάλλι͜α σ’;
Εσώρεψεν¹ ο πρόσωπος σ’,
’χάθεν η εμορφάδα σ’

Απ’ ατώρα κι αλλομίαν
ας φιλούμε απ’ αλλομίαν
Τον μήναν τέσσερα φοράς,
την εβδομάδα μίαν

-Εκλάδωσα, επαίδωσα
κι εσέν εποίκα κύρη
Άτσ̌απσα ’κ’ εγνωρί͜εις ατο
τ’ εμόν το μεκατίρι;

Απ’ ατώρα κι αλλομίαν
ας φιλούμε απ’ αλλομίαν
Τον μήναν τέσσερα φοράς,
την εβδομάδα μίαν

Ανάθεμα θα βλαστημώ,
φραντάλα μ’, ντ’ εγεννέθα
Εγώ τη σκοτωμάτ’ έμ’νε
Ντό να ’φτάγω; Ευρέθα!

Απ’ ατώρα κι αλλομίαν
ας φιλούμε απ’ αλλομίαν
Τον μήναν τέσσερα φοράς,
την εβδομάδα μίαν

Τρυγόνα μ’, ντ’ ετυρά̤νντσα σε
γιάμ’ θα κρατείς χολή;
Ήνταν εποίκα, νε πουλί μ’,
σύρον απάν’ τσ̌ιζίν

Απ’ ατώρα κι αλλομίαν
ας φιλούμε απ’ αλλομίαν
Τον μήναν τέσσερα φοράς,
την εβδομάδα μίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλλομίανάλλη μια φορά
απάν’πάνω
άτσ̌απσαάραγε, αναρωτιέμαι acaba/ʿacebā
ατώρατώρα
γιάμ’μήπως, ή μη ya/yā + μη
εγεννέθαγεννήθηκα
εγνωρί͜ειςγνωρίζεις
εκλάδωσαέβγαλα κλαδιά, μτφ. έκανα παιδιά
έμ’νεήμουν
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εμορφάδαομορφιά
έν’είναι
επαίδωσαέκανα παιδιά
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
εσώρεψενμάζεψε, συγκέντρωσε
ευρέθαβρέθηκα
ήντανό,τι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κάλλι͜ακάλλη
μεκατίριαξία (ηθική), ποσότητα, ικανότητα (ενικ.) miḳdār/ (πληθ.) meḳādīr/mawaqīdīr
μίανμια φορά
πρόσωποςπρόσωπο
πρωτιζ’νάπρώτα, αρχαία, παλαιά
σύρονσύρε, τράβα, ρίξε (προστ.)
σύρον απάν’ τσ̌ιζίντράβα μια γραμμή, διέγραψέ το
τη σκοτωμάτ’του σκοτωμού, του θανατά
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
τσ̌αλίμ’νάζι, σκέρτσο, επιδέξια κίνηση çalım
τσ̌ιζίνγραμμή, αράδα çizgi
φοράςφορές
φραντάλαγυναίκα πρόσχαρη, πληθωρική γυναίκα
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
’χάθεν(εχάθεν) χάθηκε
χολήθυμός
Σημειώσεις
¹ Πιθ. «εσόλεψεν» = χλώμιασε, έγινε ωχρό (τουρκ. solmak) αντί του «εσώρεψεν» (μεταβ. μάζεψε κτ, συγκέντρωσε) ενώ υπάρχει και ο τύπος της παθητικής φωνής «εσωρεύτεν» (μαζεύτηκε, στοιβάχτηκε).
Αντιπρβλ. Ιστορικόν Λεξικόν της Ποντικής διαλέκτου στο λήμμα σολεύω, «Έλα, υιέ μου, κλώστ’ οπίσ’, ’ς σον Άδ’ δουλείαν ’κ’ έχ̌εις, εσόλεψεν ο πρόσωπος σ’ κ’ ελλάεν εμορφά̤δα σ’»

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr