Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Στεφανωμένον είδα σε

Ποντίων ΑπάνθισμαΠοντίων Απάνθισμα

Στιχουργοί: Χρήστος Αντωνιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σοφιανίδης, Κώστας Σιαμίδης


Στεφανωμένον είδα σε,
ας σην αύλι͜α σ’ εξέβες
Την ψ̌η μ’ σα δύο έσ̌κισες
πέραν-περού εδέβες

’Κι ’ξέρω ντ’ έρθεν εύρε με
αούτο τον καιρόν -ι!
Η σεβτι͜ά εμέν φαρμακών’,
γιόξαμ’ μέλ’ παλαλόν -ι;

Τ’ εσόν εγάπ’ τρανόν έτον
κι ατώρα ’κι κανείται
Άμον του Θεού το νερόν
ντ’ εχτέθεν και τελείται

Η αμαρτία ’κ’ έν’ τ’ εμόν,
το κρίμαν ’κ’ έν’ τ’ εσόν -ι
Η ψ̌η μ’ πολλά θέλ’ την εγάπ’,
το χώμαν το νερόν -ι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αούτοαυτό/ή
ατώρατώρα
αύλι͜ααυλή
γιόξαμ’ή μήπως yoksa+μη
εγάπ’αγάπη
εδέβεςπέρασες, έφυγες, διάβηκες διαβαίνω
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
έρθενήρθε
εσόνδικός/ή/ό σου
έτονήταν
εύρεβρήκε
εχτέθεναπέκτησε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κανείταιφτάνει, είναι αρκετό
’κιδεν ουκί<οὐχί
μέλ’μέλι
’ξέρω
παλαλόντρελό
πέραν-περούπέρα ως πέρα
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σεβτι͜άέρωτας sevda/sevdā
τελείται(αμτβ.) τελειώνει, εξαντλείται, μτφ. πεθαίνει
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr