Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μάνα, μην κλαις και μην πονείς

Αναστορώ τα παλαιά/Μάνα, μην κλαις και μην πονείςΑναστορώ τα παλαιά/Μάνα, μην κλαις και μην πονείς

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Νίκος Ιωαννίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Μάνα, μη κλαις και μη πονείς
και νουνί͜εις για τ’ εμένα
Η ξενιτει͜ά έτον μακρά,
ντ’ εφήν’νες με κι επέγ̆’να;

Σα ξένα ντο τρως το ψωμίν
τάτ’ ’κ’ έχ̌’, άμον χορτάρ’ έν’
Μάνα, εσύ εποίκες με
κι η ξενιτει͜άν εχάρεν

Σην ξενιτείαν τ’ έρημον
κι απέσ’ ση χώραν χώρα
Αδά ο ήλιον ’κι χουλέν’,
δεντρόν ’κ’ ευτάει εβόραν

Σην ξενιτείαν, σα μακρά,
πάντα σκοτίαν πίσσα
Αδά το ψωμίν ’κι χορτάζ’,
νερόν ’κι κόφτ’ την δίψαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
εβόρανσκιά
έν’είναι
επέγ̆’ναπήγαινα
εποίκεςέκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
έτονήταν
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
εφήν’νεςάφηνες
έχ̌’έχει
εχάρενχάρηκε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
κόφτ’κόβει
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
νουνί͜ειςσκέφτεσαι
σκοτίανσκοτάδι
τάτ’γεύση, νοστιμιά tat
χουλέν’ζεσταίνει, θερμαίνει
χώραοι ξένοι γενικά, οι μη οικείοι, η ξενιτειά
χώρανξένους, μη οικείους, ξενιτειά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr