Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μονόν Τικ/Τρομαχτόν

Αιώνιοι ήχοι - Τραντέλλενων ψ̌ήαΑιώνιοι ήχοι - Τραντέλλενων ψ̌ήα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αντώνης Παπαδόπουλος, Γιώργος Σοφιανίδης


Ομμάτι͜α κι ομματόφρυδα̤
κι ο πρόσωπον φεγγάρι
Νασάν που κείται μετ’ εσέν
και σ’ έναν μαξιλάρι

Ο ουρανόν ελίβωσεν
το ποτάμ’ εθολώθεν
Τ’ αρνόπο μου εφίλεσα,
το στόμα μ’ εμελώθεν

Λελεύω τα στομόχ̌ειλα σ’
όταν χαμογελούνε
Θα έρχουμαι φιλώ ατα
ας σον Θεόν φοούμαι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ατααυτά
εθολώθενθόλωσε
ελίβωσενσυννέφιασε
εμελώθενμελώθηκε
έρχουμαιέρχομαι
εφίλεσαφίλησα
κείταικείτεται, ξαπλώνει
λελεύωχαίρομαι
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
νασάνχαρά σε
ομμάτι͜αμάτια
στομόχ̌ειλατα χείλια του στόματος
φοούμαιφοβάμαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr