Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αρνόπο μ’, ματοζίνιχον

Συνεχίζοντας την παράδοσηΣυνεχίζοντας την παράδοση

Στιχουργοί: Μάκης Αθανασιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Ανδρέας Κουγιουμτζίδης, Γιώργος Ορφανίδης


Αρνόπο μ’, ματοζίνιχον
καρφίτσωσον απάν’ ι-σ’
Πολλά έμορφος ’ίνεσαι
με τ’ άσπρον το φιστάνι σ’

Έλα, έπαρ’ τα δα̤κρόπα μ’,
γόμωσον το λαήνι σ’
Σο νου σ’ να έρχουμαι, αρνί μ’,
όντες διψάς και πίνεις

Σ’ ομμάτι͜α σ’ ο Παράδεισον,
ση ψ̌η σ’ αγγέλ’ χορεύ’νε
Πουλόπο μ’, τ’ ομματόπα μου
εσέναν αραεύ’νε

Έλα, πουλί μ’, κι ας έργεσες
μόνον ντ’ έρθες, κανείται
Για τ’ εσέν η υπομονή μ’
καμίαν ’κι τελείται
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγγέλ’(ονομ. πληθ.) άγγελοι, (γεν.) αγγέλου
απάν’πάνω
αραεύ’νεψάχνουν, αναζητούν, γυρεύουνaramak
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
γόμωσονγέμισε (προστ.)
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
έμορφοςόμορφος/η
έπαρ’πάρε (προστ.)
έργεσεςάργησες
έρθεςήρθες
έρχουμαιέρχομαι
’ίνεσαιγίνεσαι
καμίανποτέ
κανείταιφτάνει, είναι αρκετό
’κιδενουκί<οὐχί
ματοζίνιχονφυλαχτό μάτι
ομμάτι͜αμάτια
ομματόπαματάκια
όντεςόταν
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πουλόποπουλάκι
τελείται(αμτβ.) τελειώνει, εξαντλείται, μτφ. πεθαίνει
χορεύ’νεχορεύουν
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr