Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Βιώματα 44

ΒιώματαΒιώματα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Λάζος Σαλονικίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


[Εχ! Και] Τη σεβταλή η καρδία
έχει δύο αυλάκια
Ας σ’ έναν τρέχ’νε αίματα
κι ας σ’ άλλο τα φαρμάκια

Τρώει ο λύκον την κερβάναν
κι όλιον το καλόν το χτήνον
[Βάι!] Πόσα βραδι͜άς εμόνασες
εμέν τον Κωνσταντίνον;

[Εχ! Και] Σεβτι͜άν έχω, σεβτι͜άν πουλώ
άι! σεβταλή γυρίζω
Σεβτι͜άν έχω σο καρδόπο μ’
και πώς θα ταγιανίζω;

Τρώει ο λύκον την κερβάναν
κι όλιον το καλόν το χτήνον
[Βάι!] Πόσα βραδι͜άς εμόνασες
εμέν τον Κωνσταντίνον;

[Εχ!] Τον σεβταλήν τον άνθρωπον
εγώ πολλά λυπούμαι
Εδέβεν σο κιφαλόπο μ’
’κ’ επόρ’να να εκοιμούμ’νε

Τρώει ο λύκον την κερβάναν
κι όλιον το καλόν το χτήνον
[Βάι!] Πόσα βραδι͜άς εμόνασες
εμέν τον Κωνσταντίνον;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
βραδι͜άςβράδια
εδέβενπήγε, διάβηκε, διέσχισε, ξεπέρασεδιαβαίνω
εκοιμούμ’νεκοιμόμουν
εμόνασεςφιλοξένησες για διανυκτέρευση
επόρ’ναμπορούσα
’κ’δενουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
κερβάναναγελάδα που προπορεύεται της αγέλης, αλλά και ονομασία που δινόταν σε ζώοkervan/kārbān=καραβάνι
κιφαλόποκεφαλάκι
λυπούμαιλυπάμαι
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σεβτι͜άνέρωτα, αγάπηsevda/sevdā
ταγιανίζωαντέχωdayanmak
τρέχ’νετρέχουν
χτήνοναγελάδα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr