Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Άμον εσέναν έμορφον

Ο Μιχάλης Καλιοντζίδης παίζει και τραγουδάει ΠαρυάδρηΟ Μιχάλης Καλιοντζίδης παίζει και τραγουδάει Παρυάδρη

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Μιχάλης Καλιοντζίδης


Ας σα παρχαροκέφαλα
σ̌υρίζω και δι͜αβαίνω
κι άμον εσέναν έμορφον
άι! πώς ν’ απιδι͜αβαίνω;

Επείνασα, φαΐν εύρα,
εδίψασα, νερόν
Πουλί μ’, για την εγάπ’ τ’ εσόν
πουδέν ’κ’ έν’ γιατρικόν-ι

Σην Χάλκοβαν¹ ελίβωσεν
άι!/και τ’ ομματόπα μ’ τρέχ’νε
Θα πίν’νε τα τραντάφυλλα
ατά μανίτσαν ’κ’ έχ’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απιδι͜αβαίνωφεύγω, αφήνω πίσω, προσπερνώ, ξεπερνώαπό + διαβαίνω
ατάαυτά
δι͜αβαίνω(για τόπο) περνώ, διασχίζω, (για χρόνο) περνώδιαβαίνω
εγάπ’αγάπη
ελίβωσενσυννέφιασε
έμορφονόμορφο
έν’είναι
εσόνδικός/ή/ό σου
εύραβρήκα, βρες (ιδιωμ.προστ.)
έχ’νεέχουνε
’κ’δενουκί<οὐχί
ομματόπαματάκια
παρχαροκέφαλατα υψηλότερα σημεία του παρχαριού
πίν’νεπίνουν
πουδένπουθενά
σ̌υρίζωσφυρίζω, παίζω αυλόσῦριγξ
τρέχ’νετρέχουν
Σημειώσεις
¹ Τοπωνύμιο κορυφής ανάμεσα στον Διπόταμο και Κεχρόκαμπο Καβάλας

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr