Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αναθεμά σε, σεβτά

Μουσική αναδρομή στην ποντιακή παράδοσηΜουσική αναδρομή στην ποντιακή παράδοση

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γκόλφω Τσακαλίδου, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Είδα τ’ ομμάτι͜α σ’, είδα τα
[πουλί μ’, πουλί μ’]
είδα τα δα̤κρωμένα
[φύγον κι έλα, πουλί μ’, μετ’ εμέν]
Φοούμαι γιάμ’ εντώκε σε
[πουλί μ’, πουλί μ’]
η μάνα σ’ για τ’ εμένα
[φύγον κι έλα, πουλί μ’, μετ’ εμέν]

Ανάθεμα σε, νε σεβτά,
[πουλί μ’, πουλί μ’]
πόσα καρδόπα εκλαίντσες;
[φύγον κι έλα, πουλί μ’, μετ’ εμέν/
Ωχ! ν’ αηλί και βάι ξαν εμέν]
Πόσα κορτσόπα έμορφα
[ν’ αηλί εμέν!]
τα ψ̌όπα τουν εξέγκες;
[φύγον κι έλα, πουλί μ’, μετ’ εμέν/
Ωχ! ν’ αηλί και βάι ξαν εμέν]

Ανάθεμα θα βλαστημώ
[ν’ αηλί εμέν!]
την ώρα ντ’ εγεννέθα
[Ωχ! ν’ αηλί και βάι ξαν εμέν]
Εγώ του σκοτωμάτ’ έμ’νε
[ν’ αηλί εμέν!]
Ντό να ’φτάω; ευρέθα!
[Ωχ! ν’ αηλί και βάι ξαν εμέν]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γιάμ’μήπως, ή μηya/yā + μη
δα̤κρωμέναδακρυσμένα
εγεννέθαγεννήθηκα
εκλαίντσεςστενοχώρησες, έκανες κπ να κλάψει
έμ’νεήμουν
έμορφαόμορφα
εντώκεχτύπησε
εξέγκεςέβγαλες
ευρέθαβρέθηκα
καρδόπακαρδούλες
κορτσόπακοριτσάκια
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ξανπάλι, ξανά
ομμάτι͜αμάτια
σεβτάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
τουντους
φοούμαιφοβάμαι
’φτάω(ευτάω) κάνω, φτιάχνωεὐθειάζω
ψ̌όπαψυχούλες

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr