Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο κόσμος πάντα κόσμος έν’

Μουσική αναδρομή στην ποντιακή παράδοσηΜουσική αναδρομή στην ποντιακή παράδοση

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γκόλφω Τσακαλίδου, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Ατό αέτσ’ ’κι ’ίνεται,
θα χτίζω δύο οτάδες
Σ’ έναν θα βάλω τα τέρτι͜α μ’
[πουλόπο μου, λελεύω σε!]
και σ’ άλλο τα σεβντάδες

Αέτσ’ έν’, ρίζα μ’, αέτσ’ έν’
και ξάι πα μη φοάσαι
Ο κόσμος πάντα κόσμος έν’,
η ψ̌η μ’ αροθυμά σε
Ο κόσμος πάντα κόσμος έν’,
[πουλόπο μου, λελεύω σε!]
η ψ̌η μ’ αροθυμά σε

Ραχ̌όπα σ̌κίζω κι έρχουμαι,
θάλασσαν ’κι φοούμαι
Έχ̌’ κι έρχουμαι, αρνόπο μου,
[πουλόπο μου, λελεύω σε!]
εμείς ας ανταμούμες

Αέτσ’ έν’, ρίζα μ’, αέτσ’ έν’
και ξάι πα μη φοάσαι
Ο κόσμος πάντα κόσμος έν’,
η ψ̌η μ’ αροθυμά σε
Ο κόσμος πάντα κόσμος έν’,
[πουλόπο μου, λελεύω σε!]
η ψ̌η μ’ πάντα αροθυμά σε

Σεβτάν ντό έν’ ’κι ξέρετεν,
άμον καρφίν καρφούται
Άμον μαχ̌αίρι͜α δίστομα,
[πουλόπο μου, λελεύω σε!]
γερὰ ντο ’κι λαρούται

Αέτσ’ έν’, ρίζα μ’, αέτσ’ έν’
και ξάι πα μη φοάσαι
Ο κόσμος πάντα κόσμος έν’,
η ψ̌η μ’ αροθυμά σε
Ο κόσμος πάντα κόσμος έν’,
[πουλόπο μου, λελεύω σε!]
η ψ̌η μ’ αροθυμά σε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
άμονσαν, όπως, καθώς
ανταμούμεςανταμώνουμε
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
αροθυμάνοσταλγεί
γερὰπληγή, τραύμαyara
έν’είναι
έρχουμαιέρχομαι
έχ̌’έχει
έχ̌’ κι έρχουμαιείμαι στον ερχομό, έρχομαι
’ίνεταιγίνεται
καρφούταικαρφώνεται
’κιδενουκί<οὐχί
λαρούταιγιατρεύεται, θεραπεύεσαι
λελεύωχαίρομαι
ξάικαθόλου
οτάδεςδωμάτιαoda
παπάλι, επίσης
πουλόποπουλάκι
ραχ̌όπαραχούλες, βουνά
σεβντάδεςέρωτεςsevda/sevdā
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
φοάσαιφοβάσαι
φοούμαιφοβάμαι
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr