Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έλα, λέω σε, πουλόπο μ’

Μουσική αναδρομή στην ποντιακή παράδοσηΜουσική αναδρομή στην ποντιακή παράδοση

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γκόλφω Τσακαλίδου, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Έλα, λέω σε, πουλόπο μ’
και σ’ ωτί σ’ καικά
αχ! κι αν λέγ’νε σε, πουλόπο μ’,
καντουρεύ’νε σε

Άμαν, άμαν, όι!
Απάν’ ι-σ’ εχώρ’!
Σην πόρταν οπίσ’, πουλόπο μ’,
τα τσ̌αρούχ̌ι͜α σ’ φόρ’

Και τη μάνα σ’ ’δέν μη λες α’,
είναι μυστικά
Άφ’ς τον κύρη σ’ και τη μάνα σ’,
πάμ’ σ’ εμέτερα

Άμαν, άμαν, κόρ’,
απάν’ ι-σ’ εχώρ’!
Σην πόρταν οπίσ’, πουλόπο μ’,
τα τσ̌αρούχ̌ι͜α σ’ φόρ’

Για έλα τα κατάβραδα,
[ν’ αηλί εμέν!]
για έλα τα βρατέρι͜α
[ντό να ’ίνουμαι;]
Κάθκα, πουλί μ’, κι ανάμ’νον με
[ν’ αηλί εμέν!]
σα ισίζ’κα τα μέρι͜α
[ντό να ’ίνουμαι;]

Άμαν, άμαν, κόρ’,
απάν’ ι-σ’ εχώρ’!
Σην πόρταν οπίσ’, πουλόπο μ’,
τα τσ̌αρούχ̌ι͜α σ’ φόρ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
ανάμ’νονπερίμενε
απάν’πάνω
άφ’ςάφησε (προστ.)
βρατέρι͜ατο δειλινό
’δέντίποτα
εμέτεραδικά μου/μας
εχώρ’χώρεσε (προστ.)
’ίνουμαιγίνομαι
ισίζ’καερημικά, απομονωμέναıssız
κάθκακάθισε (προστ.)
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
καντουρεύ’νεξεγελούν, εξαπατούν, κοροϊδεύουνkandırmak
λέγ’νελένε
μέρι͜αμέρη
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
οπίσ’πίσω
πουλόποπουλάκι
φόρ’φόρεσε (προστ.)
ωτίαυτί

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr