Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ εμόν τ’ αρνίν ’κ’ ευρίεται

Τραπεζούντα, ρίζα μ’Τραπεζούντα, ρίζα μ’

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Χρήστος Παπαδόπουλος, Χρήστος Χρυσανθόπουλος


Τ’ εμόν τ’ αρνίν ’κ’ ευρίεται
σ’ όλεν την οικουμένη
Εγώ ’κ’ εχόρτασα απ’ ατό,
εκείνον απ’ εμέν -ι

Καλογερικά θα φορώ,
την καρδά̤ σ’ θα μαυρύνω
Σ’ εσέν ντο έχω τη σεβτάν,
πουλόπο μ’, θα τρανύνω

Αρνόπο μ’, με το γέλος ι-σ’
χαράζ’νε τα ραχ̌ία
Ο φέγγον πάει και βασιλεύ’,
ξημερών’ κρύα - κρύα

Ο κάντρος ι-σ’ απάν’ σο στόλ’,
πουλόπο μ’, ετοζώθεν
Επέρα να σπογγίζ’ ατο,
η γούλα μ’ εγομώθεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
γέλοςγέλιο, περίγελος
γούλαλαιμόςgula
εγομώθενγέμισε
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
επέραπήρα
ευρίεταιβρίσκεται
’κ’δενουκί<οὐχί
κάντροςκορνίζα, κάδρο, φωτογραφίαquadro
μαυρύνωμαυρίζω
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
πουλόποπουλάκι
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σπογγίζ’σκουπίζω/ει
στόλ’τραπέζιстол
τρανύνωμεγαλώνω, αναθρέφω
φέγγονφεγγάρι
χαράζ’νεχαράζουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr