Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Καλώς έρθες, φίλε

Το άσαλγονΤο άσαλγον

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Βαγγέλης Ιντζεβίδης, Σταύρος Σαββίδης, Φάνης Κουρουκλίδης


Καλώς και καλώς όρισες, [αμάν!]
φίλε μ’, απόθεν έρθες;
Τρανόν χαράν εδέκες με [αμάν!]
ξαν μετ’ εμέν ντ’ ευρέθες
[Έλα -ν- έλα]

Ο ήλιον όθεν βασιλεύ’, [αμάν!]
έζησα είκοσ’ χρόνι͜α
Αν έφυα την άνοιξην, [αμάν!]
εκλώστα με τα χ̌ιόνι͜α
[Έλα -ν- έλα]

Εσύ σα τσ̌όλια κι έρημα [αμάν!]
που ’κι χουλέν’ ο ήλον
Εγώ με τα παράπονα, [αμάν!]
χωρίς τ’ εμόν τον φίλον
[Έλα -ν- έλα]

Εσύ αδά, εγώ εκεί, [αμάν!]
σα δύο θαλασσάκρι͜α
Τέρτι͜α εγώ, τέρτι͜α κι εσύ, [αμάν!]
οι δύος πα με δά̤κρυ͜α
[Έλα -ν- έλα]

Οι φίλ’ όνταν χωρίουνταν [αμάν!]
εικόνας πα δα̤κρύζ’νε
Τ’ αμάραντα μαραίν’ντανε [αμάν!]
και άλλο ’κι χλοΐζ’νε
[Έλα -ν- έλα]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
αμάραντα(επιστ. Helichrysum stoechas) τα αγριολούλουδα ελίχρυσος ο πολύτιμος
απόθεναπό που, από όπου
εδέκεςέδωσες
εκλώσταγύρισα, επέστρεψα
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έρθεςήρθες
ευρέθεςβρέθηκες
έφυαέφυγα
θαλασσάκρι͜αοι ακροθαλασσιές, τα ακρογιάλια
’κιδενουκί<οὐχί
μαραίν’ντανεμαραίνονται
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ξανπάλι, ξανά
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
όντανόταν
παπάλι, επίσης
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
τσ̌όλιαέρημα, ερημικάçöl
φίλ’φίλα (προστ. φιλώ), φίλοι (πληθ. φίλον)
χλοΐζ’νεφέρνουν χλόη, πρασινίζουν
χουλέν’ζεσταίνει, θερμαίνει
χωρίουντανχωρίζονται, ξεχωρίζουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr