Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η καρδία μ’ βρουλίεται

Η καρδία μ’ βρουλίεταιΗ καρδία μ’ βρουλίεται

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ιωαννίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης, Σταύρος Ιωαννίδης


’Σάρεψανε το ψ̌όπο μ’
τρι͜αντάφυλλα πλουμία,
Ν’ αηλί εμέναν τον καρίπ’
ζω πάντα την μαναχ̌ίαν

Η καρδι͜ά μ’ βρουλίεται,
τ’ αποκαΐδ’ χωνόν -ι
Η σεβτά σ’ έν’ γιατρικόν
ασ’ όλιον το καλόν -ι

Έκαψες το καρδόπο μ’
κι εγέντονε μανέαν,
Έντον μαύρον σίδερον,
τσούνας γεννημασέαν

Η καρδι͜ά μ’ βρουλίεται,
τ’ αποκαΐδ’ χωνόν -ι
Η σεβτά σ’ έν’ γιατρικόν
ασ’ όλιον το καλόν -ι

Δος μα, αρνί μ’, το φίλεμα σ’,
την ψ̌η μ’ ντο θα λαρώνει
γιά δος μα μαύρον μαχ̌αίρ’
εμέν/εμέναν να θανατώνει

Η καρδι͜ά μ’ βρουλίεται,
τ’ αποκαΐδ’ χωνόν -ι
Η σεβτά σ’ έν’ γιατρικόν
ασ’ όλιον το καλόν -ι

Η καρδι͜ά μ’ βρουλίεται,
τ’ αποκαΐδ’ χωνόν -ι
Η σεβτά σ’ έν’ γιατρικόν
ασ’ όλιον το καλόν -ι

Η καρδι͜ά μ’ βρουλίεται,
τ’ αποκαΐδ’ χωνόν -ι
Η σεβτά σ’ έν’ γιατρικόν
ασ’ όλιον το καλόν -ι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ασ’από, από τότε (που), καθώς
βρουλίεταιφλέγεται, καίγεταιbrûler
γιάείτε, ήya/yā
δοςδώσε
δος μαδώσε μου
εγέντονεέγινε
έν’είναι
έντονέγινε
καρίπ’μοναχικό, ορφανό, εξαθλιωμένοgarip/ġarīb
λαρώνειγιατρεύει, θεραπεύει
μαναχ̌ίανμοναξιά
μανέανκαπνιά, μαυρισμένος/η/ο από καπνιά
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
’σάρεψανε(εσάρεψανε) τύλιξαν, περικύκλωσανsarmak
σεβτάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
τσούναςσκύλας
φίλεμαφιλί
χωνόνεστία, χωνευτήριχῶνος < χόανος
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 5640 | Albums/Singles: 797 | Συντελεστές: 1056 | Λήμματα: 10155
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr