Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πατέρα, μάνα

Πατέρα, μάναΠατέρα, μάνα

Στιχουργοί: Γιώργος Ακριβόπουλος

Συνθέτες: Γιάννης Κοπαλάς

Καλλιτέχνες: Άκης Κοπαλάς, Αλέξανδρος Κοπαλάς, Κώστας Παπαδόπουλος


-Τα παιδία μέρ’ είναι;
-Έικιτι γαρή! Τα παιδία μουν άλλο εδώ κέσ’ ’κ’ έρ’τανε! Επέμ’ναμε μοναχ̌οί!

♫

Τη μάναν ατ’ που ’κι πονεί
και ’κι τιμά τον κύρ’ν ατ’
ατός καμίαν ’κι θα ελέπ’
ευλοΐα σ’ οσπίτ’ν ατ’

Πατέρα, μάνα για τ’ εσάς
λόγια ’κ’ έχω να κρίνω
Έναν ποτήρ’ γλυκύν κρασίν
σην υείαν εσουν πίνω

Τη μάνα τέρ’ σον πρόσωπον,
τον κύρ’ απέσ’ σ’ ομμάτι͜α
Ατείν’ για τ’ εσέν ’ίν’ντανε
χ̌ίλι͜α δύο κομμάτι͜α

Πατέρα, μάνα για τ’ εσάς
λόγια ’κ’ έχω να κρίνω
Έναν ποτήρ’ γλυκύν κρασίν
σην υείαν εσουν πίνω

Ατείν’ εμάς ετράνυναν
τρανύν’νε και τ’ εγγόνι͜α
Ατείν’ πάντα διπλά πονούν,
διπλά σύρ’νε τα πόνι͜α

Πατέρα, μάνα για τ’ εσάς
λόγια ’κ’ έχω να κρίνω
Έναν ποτήρ’ γλυκύν κρασίν
σην υείαν εσουν πίνω

Πατέρα, μάνα για τ’ εσάς
λόγια ’κ’ έχω να κρίνω
Έναν ποτήρ’ γλυκύν κρασίν
σην υείαν εσουν πίνω

♫

Πατέρα, μάνα για τ’ εσάς
λόγια ’κ’ έχω να κρίνω
Έναν ποτήρ’ γλυκύν κρασίν
σην υείαν εσουν πίνω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
ατείν’αυτοί
γαρήσύζυγος, γυναίκαkarı
γλυκύνγλυκιά/ό
έικιτιέκφραση αναπόλησης που υποδηλώνει νοσταλγία για κάτι παρελθοντικό ή εκδήλωση συμπόνοιας για κάποιονhey gidi
ελέπ’βλέπει/βλέπω
επέμ’ναμεαπομείναμε
έρ’τανεέρχονται
εσουνσας
ετράνυνανμεγάλωσαν
’ίν’ντανεγίνονται
’κ’δενουκί<οὐχί
καμίανποτέ
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπουκέσου
’κιδενουκί<οὐχί
κύρ’πατέρα
κύρ’νκύρη, πατέρα
μέρ’(μέρου, επιρρ.) πού, προς ορισμένο μέρος, όποιος
μουνμας
ομμάτι͜αμάτια
οσπίτ’νσπίτιhospitium<hospes
παιδίαπαιδιά
πόνι͜απόνοι
σύρ’νεσέρνουν, τραβούν, ρίχνουν
τέρ’κοίταξε (προστ.)
τρανύν’νεμεγαλώνουν, ανατρέφουν
υείανυγεία

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr