Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αρχοντοπαίδ’

Θεέ μ’, την στράταν δείξον μεΘεέ μ’, την στράταν δείξον με

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Γιώργος Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Κεμανετζίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Αρχοντοπαίδ’ οσήμερον
γαμπρόν σ’ οσπίτ’ φορίζ’νε
και τραγωδίας τη χαράς
οι φίλ’ σ’ ατόν χαρίζ’νε

Αρχοντοπαίδ’ παντρεύκεται
κι έμπρι͜α η περιστέρα
σύρ’ τον χορόν και -ν- έλαμψεν
ο κόσμον πέρα ως πέρα
σύρ’ τον χορόν και -ν- έλαμψεν
του ουρανού το πέραν

Άμον τον φέγγον ο γαμπρόν
με λώματα λαγάρι͜α
Γιοσμάς έν’ και τελικανλής
κι άστρα τα παλληκάρι͜α

Αρχοντοπαίδ’ παντρεύκεται
κι έμπρι͜α η περιστέρα
σύρ’ τον χορόν και -ν- έλαμψεν
ο κόσμον πέρα ως πέρα
σύρ’ τον χορόν και -ν- έλαμψεν
του ουρανού το πέραν

Γαμπρέ, τερούν τα γονι͜ακά σ’
την υπερηφανεία σ’,
Δάκρυ͜α γομώντς τ’ ομματόπα
και σ̌κί͜εις ματώντς καρδίας

Αρχοντοπαίδ’ παντρεύκεται
κι έμπρι͜α η περιστέρα
σύρ’ τον χορόν και -ν- έλαμψεν
ο κόσμον πέρα ως πέρα
σύρ’ τον χορόν και -ν- έλαμψεν
του ουρανού το πέραν

Με το αλὰι πάει ο αητόν
τσ̌ιτσ̌έκια έχ̌’ σα χ̌έρι͜α τ’
Παίζ’ το κλαρίνον τ’ αχπαστόν
και πάν’ σην περιστέραν

Αρχοντοπαίδ’ παντρεύκεται
κι έμπρι͜α η περιστέρα
σύρ’ τον χορόν και -ν- έλαμψεν
ο κόσμον πέρα ως πέρα
σύρ’ τον χορόν και -ν- έλαμψεν
του ουρανού το πέραν

Εβγαίν’ η νύφε έμορφος
σην αύλι͜αν ν’ ανταμούνταν,
Η Πούλια κι ο Αυγερινόν
πάνε να στεφανούνταν

Αρχοντοπαίδ’ παντρεύκεται
κι έμπρι͜α η περιστέρα
σύρ’ τον χορόν και -ν- έλαμψεν
ο κόσμον πέρα ως πέρα
σύρ’ τον χορόν και -ν- έλαμψεν
του ουρανού το πέραν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλὰιπομπή (γαμήλια)alay<ἀλλάγι/ἀλλάι<αλλάγιον<ἀλλάσσω
άμονσαν, όπως, καθώς
ανταμούντανανταμώνουν
αύλι͜αναυλή
αχπαστόνχορός του γάμου (εκ του αχπάσκομαι: ξεκινώ για, αναχωρώ)
γιοσμάςκομψός, λεβέντης νέοςyosma
γομώντςγεμίζεις
γονι͜ακάγονείς
εβγαίν’βγαίνει
έμορφοςόμορφος/η
έμπρι͜αμπροστά
έν’είναι
έχ̌’έχει
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
λώματαρούχαλῶμα/λωμάτιον
ματώντςματώνεις
νύφενύφη
ομματόπαματάκια
οσπίτ’σπίτιhospitium<hospes
παντρεύκεταιπαντρεύεται
σ̌κί͜ειςσκίζεις
στεφανούντανστεφανώνονται
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τελικανλήςνέος, λεβέντηςdelikanlı
τερούνκοιτούν
τραγωδίαςτραγούδια
τσ̌ιτσ̌έκιαλουλούδιαçiçek
φέγγονφεγγάρι
φίλ’φίλα (προστ. φιλώ), φίλοι (πληθ. φίλον)
φορίζ’νεντύνουν
χαρίζ’νεχαρίζουν
Σημειώσεις
Φωνητικά: Χριστίνα Κεμανετζίδου

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr