Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Λεγνή μ’, πολλά λεγνέσσα

ΚιμιγιάνΚιμιγιάν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανασίδης, Κώστας Θεοδοσιάδης


Εσέν πουλί μ’ εγέννεσεν
[Λεγνή μ’, πολλά λεγνέσσα]
ποϊλίσσα ακριτομάνα
[Πώς κοιμάσαι μαναχ̌έσσα;]
Εσέν γάλαν εβύζαξεν
[Λεγνή μ’, πολλά λεγνέσσα]
Μάτσ’κας παρχαρομάνα
[Πώς κοιμάσαι μαναχ̌έσσα;]

Λεγνή μ’, λεγνή μ’,
λεγνή μ’, πολλά λεγνέσσα
Λεγνή μ’, πολλά λεγνέσσα
πώς κοιμάσαι μαναχ̌έσσα;
Τσ̌ούζω σε και πονώ σε
και ντο είσαι ορφανέσσα

Το πόι σ’ ακριτόκαστρον,
[Λεγνή μ’, πολλά λεγνέσσα]
τσ̌αλίκια τα ποδάρι͜α
[Πώς κοιμάσαι μαναχ̌έσσα;]
Τα χ̌ερόπα σ’ χρυσόσπαθα,
[Λεγνή μ’, πολλά λεγνέσσα]
’μάτι͜α μαργαριτάρι͜α
[Πώς κοιμάσαι μαναχ̌έσσα;]

Λεγνή μ’, λεγνή μ’,
λεγνή μ’ κι άμον τσατσίν
Ο χρόνον δώδεκα μήνας
εσύ στούδ’ και πετσίν

Τα μύρας -ι- σ’ σύρ’νε, πουλί μ’,
[Λεγνή μ’, πολλά λεγνέσσα]
τη Παναΐας δάκρυ͜α
[Πώς κοιμάσαι μαναχ̌έσσα;]
Μυρίσκουμ’ ατα, ανασπάλλω
[Λεγνή μ’, πολλά λεγνέσσα]
τη καρδι͜άς ι-μ’ τα τέρτι͜α
[Πώς κοιμάσαι μαναχ̌έσσα;]

Λεγνή μ’, λεγνή μ’,
λεγνή μ’, πολλά λεγνέσσα
Λεγνή μ’, πολλά λεγνέσσα
πώς κοιμάσαι μαναχ̌έσσα;
Τσ̌ούζω σε και πονώ σε
και ντο είσαι ορφανέσσα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ανασπάλλωξεχνώ
ατααυτά
εβύζαξενβύζαξε, θήλασε
εγέννεσενγέννησε
λεγνέσσαλιγνή, λιπόσαρκη
λεγνήλιγνή, λιπόσαρκη
μαναχ̌έσσαμονάχη
μύραςμυρωδιές
ορφανέσσαορφανή
Παναΐας δάκρυ͜ατο φυτό Αμάραντος (Ελίχρυσος ο πολύτιμος)
παρχαρομάναγυναίκα που ήταν επιφορτισμένη με τις δουλειές του παρχαριού, ορεινού τόπου θερινής βοσκής
ποδάρι͜απόδια
πόιύψος, μπόιboy
ποϊλίσσαψηλήboylu
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
στούδ’κόκκαλοὀστοῦν~οστούδιον
σύρ’νεσέρνουν, τραβούν, ρίχνουν
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
τσ̌αλίκιαχαλύβδιναçelik
τσατσίνξερόκλαδο θάμνου, φρύγανο
τσ̌ούζωλυπάμαι, συμπονώσίζω
χ̌ερόπαχεράκια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr