Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ανάθεμα τη μαχαλά σ’

Κωφά ας έσαν τ’ ωτία μ’

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Στάθης Παρχαρίδης, Χαράλαμπος Παρχαρίδης


Ανάθεμα τη μαχαλά σ’,
το χωρίον ντο πας -ι
Εκεί νερόν ’κ’ ευρίεται,
τρυγόνι μ’, θα διψάς -ι

Εγάπ’ είχα κι εχάσα ’το
αρ’ με την αμελεία μ’
Σα ξένα χ̌έρι͜α ελέπ’ ατο
και καίγ̆εται η καρδία μ’

Αρνί μ’, η χωριστέρα σου
απάν’ σο γιάν’ κλωσμένον
Τσ̌ίζω σε, πουλί μ’, τσ̌ίζω σε
ντο είσαι αδικημένον

Εγάπην που ’κ’ εγάπεσεν
φιλίαν που ’κ’ εποίκεν
Χαϊβάν’ έρθεν επέρασεν
καλαπαλούκ’ εποίκεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
γιάν’πλάι, πλευρά yan
εγάπ’αγάπη
εγάπεσεναγάπησε
ελέπ’βλέπει/βλέπω
εποίκενέκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
έρθενήρθε
ευρίεταιβρίσκεται
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καλαπαλούκ’αχρείαστο/ευτελές πράγμα kalabalık
κλωσμένονγυρισμένο
μαχαλάγειτονιά mahalle/maḥalle
’τοαυτό, το (προσωπική αντωνυμία)
τρυγόνιτο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
τσ̌ίζωλυπάμαι, συμπονώ σίζω
χαϊβάν’ζώο, μτφ. ανεγκέφαλος, ανάλγητος άνθρωπος hayvan/ḥayvān
χωριστέραχωρίστρα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr