Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ανάθεμα τη μαχαλά σ’

Κωφά ας έσαν τ’ ωτία μ’Κωφά ας έσαν τ’ ωτία μ’

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Στάθης Παρχαρίδης, Χαράλαμπος Παρχαρίδης


Ανάθεμα τη μαχαλά σ’,
το χωρίον ντο πας -ι
Εκεί νερόν ’κ’ ευρίεται,
τρυγόνι μ’, θα διψάς -ι

Εγάπ’ είχα κι εχάσα το
αρ’ με την αμελεία μ’
Σα ξένα χ̌έρι͜α ελέπ’ ατο
και καίγ̆εται η καρδία μ’

Αρνί μ’, η χωριστέρα σου
απάν’ σο γιάν’ κλωσμένον
Τσ̌ίζω σε, πουλί μ’, τσ̌ίζω σε
ντο είσαι αδικημένον

Εγάπην που ’κ’ εγάπεσεν
φιλίαν που ’κ’ εποίκεν
Χαϊβάν’ έρθεν επέρασεν
καλαπαλούκ’ εποίκεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
γιάν’πλάι, πλευράyan
εγάπ’αγάπη
εγάπεσεναγάπησε
ελέπ’βλέπει/βλέπω
εποίκενέκανε, έφτιαξεποιέω-ῶ
έρθενήρθε
ευρίεταιβρίσκεται
’κ’δενουκί<οὐχί
καλαπαλούκ’αχρείαστο/ευτελές πράγμαkalabalık
κλωσμένονγυρισμένο
μαχαλάγειτονιάmahalle/maḥalle
τρυγόνιτο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
τσ̌ίζωλυπάμαι, συμπονώσίζω
χαϊβάν’ζώο, μτφ. ανεγκέφαλος, ανάλγητος άνθρωποςhayvan/ḥayvān
χωριστέραχωρίστρα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr