Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θεία μ’, η κουτσ̌ή σ’

Παναγιώτης ΑσλανίδηςΠαναγιώτης Ασλανίδης

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Παναγιώτης Ασλανίδης


Θεία μ’, η κουτσ̌ή σ’ [γιάβρι μ’]
κι εγώ χουζμετσ̌ής
Δος μ’ ατέναν έναν βράδον,
ας έν’ για την ψ̌η σ’

Μάνα, λέγω σε
πέ’ α’ τον κύρη μ’
Δεκαέξ’ χρονών κορτσόπον
έφαεν την ψ̌η μ’

Θα παίρ’ ατεν σκουλαρίκια
και χρυσόν σταυρόν
[Αρ’] Φιστάνια ιεμένα,
μα τον παλαλόν!

Μάνα, λέγω σε
πέ’ α’ τον κύρη μ’
Δεκαέξ’ χρονών κορτσόπον
έφαεν την ψ̌η μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
ατεναυτήν
ατέναναυτήν
βράδονβράδυ
γιάβριμωρό, μικρό, παιδίyavru
δοςδώσε
έν’είναι
έφαενέφαγε
ιεμέναταιριασμέναuyma
κορτσόπονκοριτσάκι
κουτσ̌ήκόρη
παλαλόντρελό
πέ’πες (προστ.)
φιστάνιαφουστάνιαfistan<fustān<piştān
χουζμετσ̌ήςυπηρέτηςhizmetçi
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr