Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η σεβτά σ’ ’κι μετρίεται

ΜελίριςΜελίρις

Στιχουργοί: Αλέξανδρος Παρχαρίδης

Συνθέτες: Ματθαίος Τσαχουρίδης

Καλλιτέχνες: Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης, Ματθαίος Τσαχουρίδης, Πέλα Νικολαΐδη


Όντες θα φεύ’ς, στέσον ωτίν
κι άκ’σον με ντό θα λέω
Ση γης τα τράμερα να πας,
ξαν για τ’ εσέν θα κλαίω

Η σεβτά σ’ ’κι μετρίεται
και σο καντάρ’ ’κ’ εμπαίνει
Εγρίβωσεν σο καρδόπο μ’
την ψ̌η μ’ κατατρυπαίνει

Με την χαρά σ’ θα χ̌αίρουμαι
κι όντες πονείς θα σ̌κί͜εις με
Και μ’ έναν αναστέναγμα σ’,
πουλόπο μ’, θα φουρκί͜εις με

Τρανόν γεράν εποίκες με,
λάρωμαν ’κι λαρούται
Σάεψον είμαι έναν ποτάμ’
αβάσ̌ι͜α που τσουρούται

Με την χαρά σ’ θα χ̌αίρουμαι
κι όντες πονείς θα σ̌κί͜εις με
Και μ’ έναν αναστέναγμα σ’,
πουλόπο μ’, θα φουρκί͜εις με
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αβάσ̌ι͜ααργάyavaş
άκ’σονάκουσε (προστ.)
γεράνπληγή, τραύμαyara
εγρίβωσενπροσκολλήθηκε
εποίκεςέκανες, έφτιαξεςποιέω-ῶ
’κ’δενουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
κατατρυπαίνεικατατρυπάει
’κιδενουκί<οὐχί
λαρούταιγιατρεύεται, θεραπεύεσαι
λάρωμανγιατρειά, θεραπεία
μετρίεταιμετριέται
ξανπάλι, ξανά
όντεςόταν
πουλόποπουλάκι
σάεψονυπολόγισε, εκτίμησε, λογάριασε (προστ.)saymak
σεβτάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
σ̌κί͜ειςσκίζεις
στέσονστήσε (προστ.)
τράμερατα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, όλη η γητέτρα + μέρη
τσουρούταιστεγνώνει, στραγγίζεταισειρώ=εκκενώνω, αδειάζω
φεύ’ςφεύγεις
φουρκί͜ειςπνίγεις
χ̌αίρουμαιχαίρομαι
ψ̌ηψυχή
ωτίναυτί

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr