Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έλα, πουλί μ’, ας σα μακρά

ΜελίριςΜελίρις

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Ματθαίος Τσαχουρίδης, Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Ματθαίος Τσαχουρίδης


Έλα, πουλί μ’, ας σα μακρά,
[πουλί μ’, ας σα μακρά]
έλα ας σην ξενιτείαν
Έλα, περ’μέν’ -τ- σε έναν ψ̌ην,
[πουλόπο μ’, έναν ψ̌ην]
πονεμένον καρδίαν

Μικρόν αρνίν, μικρόν πουλίν,
[τ’ εμόν μικρόν πουλίν/γιαβρίν]
σα τέρτι͜α φορτωμένον
Πώς να δίγω υπομονήν
[πουλί μ’, υπομονήν]
σην καρδι͜ά μ’ το καμένον;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γιαβρίνμωρό, μικρό, παιδίyavru
δίγωδίνω
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
περ’μέν’περιμένει
πουλόποπουλάκι
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr