Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Απάν’ σον Αε-Παύλον

Κρέμιτσας τραγωδίαςΚρέμιτσας τραγωδίας

Στιχουργοί: Χρήστος Ακριτίδης

Συνθέτες: Γιωργούλης Παπαδόπουλος, Δαμιανός Ξανθόπουλος, Παραδοσιακό, Χρήστος Ασφαλτίδης

Καλλιτέχνες: Χρήστος Ακριτίδης, Χρήστος Ασφαλτίδης


Τ’ ομμάτι͜α σ’ ματοζίνιχα,
τα χ̌είλια σ’ στάζ’νε μέλι
Αρνί μ’, την εμορφάδα σου
ζελεύ’ν’ ατο οι αγγέλοι

Παλληκαρόπον είμαι εγώ
και κείμαι σην εγκάλι͜α σ’
Σπιχταγκαλιάστ’ με, πουλόπο μ’,
να χ̌αίρουμαι τα κάλλι͜α σ’

Τσ̌ιτσ̌έκ’ είσαι -ν-, αρνόπο μου,
γουρπάν’ σην ευωδία σ’
Άνοιξον τ’ εγκαλιόπο σου
να κείμαι απέσ’ σα ψ̌ήα σ’

Ση ψ̌η μ’ απέσ’, πουλόπο μου,
ν’ έχω τ’ εσόν τον κάντρον
Αρνί μ’, θα στεφανούμαι σε
απάν’ σον Αε-Παύλον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άνοιξονάνοιξε (προστ.)
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
γουρπάν’θυσίαkurban/ḳurbān
εγκάλι͜ααγκαλιά
εγκαλιόποαγκαλίτσα
εμορφάδαομορφιά
εσόνδικός/ή/ό σου
ζελεύ’ν’ζηλεύουν
κάλλι͜ακάλλη
κάντρονκορνίζα, κάδρο, φωτογραφίαquadro
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
ματοζίνιχαφυλαχτά μάτια
ομμάτι͜αμάτια
παλληκαρόπονπαλληκαράκι
πουλόποπουλάκι
σπιχταγκαλιάστ’σφιχταγκάλιασε (προστ.)
στάζ’νεστάζουνε
στεφανούμαιστεφανώνομαι
τσ̌ιτσ̌έκ’λουλούδιçiçek
χ̌αίρουμαιχαίρομαι
ψ̌ηψυχή
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr