Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Άκ’σον την δι͜αρμενεία μ’

ΎψωμανΎψωμαν

Στιχουργοί: Κωνσταντίνος Καρακασίδης

Συνθέτες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Γιάννης Σανίδης


Ανάθεμα τ’ εφκιαρόπο σ’
ντο κόφτ’ και το νεφές ι-σ’
Π’ ελέπ’ σε η χώρα ’κι νοΐζ’
πως κρύφτς ατα όλια απέσ’ ι-σ’

Άκ’σον την δι͜αρμενεία μ’·
Τοπλάεψον τέρτι͜α, καημούς
και δος ατα φωτίαν

Όλια εθαρρείς φουρκίζ’νε σε
και πως τελείται η ζήση σ’
Μακρά τρέ͜εις ας σα βάρσανα σ’
κι ατά τρέχ’νε͜ απ’ οπίσ’ ι-σ’

Άκ’σον την δι͜αρμενεία μ’·
Τοπλάεψον τέρτι͜α, καημούς
και δος ατα φωτίαν

Ακούς παλαλωτά να κρούει
τη καρδι͜άς ι-σ’ ο χτύπον
κι όλιον το βράδον πολεμάς
και ’κι κοιμάσαι ύπνον

Άκ’σον την δι͜αρμενεία μ’·
Τοπλάεψον τέρτι͜α, καημούς
και δος ατα φωτίαν

Χάσον τα πάθι͜α σ’ μη νουνί͜εις
’κ’ έχ’νε τελεμονήν
Πάντα ο ήλιον θα εβγαίν’
ας σην ανατολήν

Άκ’σον την δι͜αρμενεία μ’·
Τοπλάεψον τέρτι͜α, καημούς
και δος ατα φωτίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκ’σονάκουσε (προστ.)
απέσ’μέσα
ατάαυτά
ατααυτά
βάρσαναβάσανα
βράδονβράδυ
δι͜αρμενείασυμβουλή, νουθεσίαμσν. ὁρμηνεύω < αρχ. ἑρμηνεύω
δοςδώσε
εβγαίν’βγαίνει
εθαρρείςθαρρείς, νομίζεις, υποθέτεις
ελέπ’βλέπει/βλέπω
εφκιαρόπομελαγχολία, στενοχώρια, έγνοια, άγχοςefkâr/efkār
έχ’νεέχουνε
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
κόφτ’κόβει
κρούειχτυπάει
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
νεφέςαναπνοήnefes
νοΐζ’αντιλαμβάνομαι/εται, καταλαβαίνω/ει, αισθάνομαι/εται
νουνί͜ειςσκέφτεσαι
όλιαόλα
οπίσ’πίσω
πάθι͜απάθη
παλαλωτάτρέλες (ουσ.), τρελά (επίρρ.)
τελείται(αμτβ.) τελειώνει, εξαντλείται, μτφ. πεθαίνει
τελεμονήντελειωμό
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
τοπλάεψονμάζεψε, συγκέντρωσεtoplamak
τρέ͜ειςτρέχεις
τρέχ’νετρέχουν
φουρκίζ’νεπνίγουν
χάσονχάσε, διώξε (προστ.)
χώραοι ξένοι γενικά, οι μη οικείοι, η ξενιτειά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr