Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Για τ’ εσέν ρούζω σ’ άψιμον

Επιμένω στην παράδοσηΕπιμένω στην παράδοση

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό, Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Σούλα Θεοδωρίδου, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


-Για τ’ εσέν ρούζω σ’ άψιμον,
γουεύω να τερώ σε
Ατσ̌ά, για πέει με, πουλόπο μ’,
πονείς με όσον πονώ σε;

-Εγώ πα για τ’ εσέν, πουλί μ’,
ση χαμονήν πα πάγω
Λιθάρ’ ’ίνουμαι και καρβών’
κι εσέν γαπούλ’ ευτάγω¹

Τ’ έναν τ’ άλλο αγαπούμε,
χώρι͜α ’κ’ επορούμ’ να ζούμε
Τ’ έναν τ’ άλλο ας τερούμε,
πουλόπο μ’, ους να γερούμε

-Πουλί μ’, αν πας ση χαμονήν,
’γώ τ’ αχούλι μ’ θα χάνω
Άχαρον θα έν’ η ζωή μ’,
καλλίον ν’ αποθάνω!

-Αρνί μ’, εσύ αν αποθάντς
κι εγώ φαρμάκ’ θα παίρω!
Τρανόν θα έν’ η καμονή σ’,
πώς θα σύρ’ α’, ’κ’ εξέρω!

Τ’ έναν τ’ άλλο αγαπούμε,
χώρι͜α ’κ’ επορούμ’ να ζούμε
Τ’ έναν τ’ άλλο ας τερούμε,
πουλόπο μ’, ους να γερούμε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
αποθάντςπεθάνεις
αποθάνωπεθαίνω
ατσ̌άάραγε acep/ʿaceb
αχούλιμυαλό akıl/ʿaḳl
άψιμονφωτιά
γαπούλ’υποδοχή, αποδοχή kabul/ḳabūl
γερούμεγερνάμε
γουεύωλυπάμαι, δείχνω έλεος, τσιγκουνεύομαι kıymak
έν’είναι
επορούμ’μπορούμε
ευτάγωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
’ίνουμαιγίνομαι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καλλίονκαλύτερο (επίθ.), καλύτερα (επίρ.)
καμονήκαημός
καρβών’κάρβουνο
λιθάρ’λιθάρι, πέτρα
ουςως, μέχρι
παπάλι, επίσης, ακόμα
παίρωπαίρνω
πέειπες (προστ.)
πουλόποπουλάκι
ρούζωπέφτω, ρίπτω
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τερούμεκοιτάμε
τερώκοιτώ
χαμονήνχαμό, όλεθρο
χώρι͜αχωριστά
Σημειώσεις
¹ «γαπούλ’ (ή καπούλ’) ευτάγω»: δέχομαι, υποδέχομαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr