Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ άλογον

Ελπίδα στην παράδοσηΕλπίδα στην παράδοση

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Τ’ άλογον όντες θα σιμώντς
πρώτα πρέπ’ ν’ αξ̌αεύ’ς -ι
Εσύ -ν- αξ̌άεμαν ’κι σ’κώντς,
άμον ντ’ ελέπ’ς με φεύ’ς -ι

Όθεν εγροικάς ’κι θα τρως,
θυμόν μη τουουτεύ’ς -ι
Λαγός ντο ’κ’ εβγαίν’ το καφούλ’,
τιφέκ’ μη τουτουρεύ’ς -ι

Εσύ κρατείς το γιατρικόν
εμέν ντο θα λαρώνει
Ατό τ’ άπιστον τ’ ινιάτι σ’
πότε θα χαλαρώνει;

Καλλίον να έμ’νε σ̌κύλος
κι ερίαζα την πόρτα σ’
Εκράτ’νες με -ν- ας σο δουκάλ’
όντες θ’ εποίν’νες βόλτας

Καρή να μη λες μυστικόν,
σ’ ατέν ωμίν μη θέκ’ς -ι
Κουντζίν απέσ’ ατ’ς ’κι αναλεί,
χαμάν σύρ’ ατο έξ’ -ι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αναλείμουσκεύει και μαλακώνει, διαβρέχει
αξ̌άεμανχάδι, χάιδεμα okşama
αξ̌αεύ’ςχαϊδεύεις okşamak
απέσ’μέσα
ατέναυτήν
ατ’ςαυτής, της
δουκάλ’καπίστρι ζώου
εβγαίν’βγαίνει
εγροικάςκαταλαβαίνεις
εκράτ’νεςκρατούσες
ελέπ’ςβλέπεις
έμ’νεήμουν
έξ’έξω ή ο αριθμός έξι
εποίν’νεςέκανες, έφτιαχνες ποιέω-ῶ
ερίαζαπρόσεχα, φυλούσα, επέβλεπα
θέκ’ςθέτεις, ακουμπάς
ινιάτιγινάτι, πείσμα inat/ʿinād
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καλλίονκαλύτερο (επίθ.), καλύτερα (επίρ.)
καρήγυναίκα, σύζυγος karı
καφούλ’θάμνος κατάφυλλον<καταφύλλιον<κατ’φούλλιν
’κιδεν ουκί<οὐχί
κουντζίνμίσχος καρπών και φύλλων
κουντζίν απέσ’ ατ’ς ’κι αναλεί(εκφ) δεν κρατάει μυστικό μέσα της
λαρώνειγιατρεύει, θεραπεύει
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
όντεςόταν
σιμώντςπλησιάζεις, σιμώνεις
σ’κώντςσηκώνεις
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τιφέκ’ντουφέκι tüfek/tufeng
τουουτεύ’ςκρατάς, διατηρείς tutmak
τουτουρεύ’ςστερεώνεις, στρέφεις προς tutturmak
φεύ’ςφεύγεις
χαμάναμέσως, ευθύς, μονομιάς hemen/hemān
ωμίνώμος

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr