Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Χαψίν

Πόντος-Καύκασος-ΕλλάδαΠόντος-Καύκασος-Ελλάδα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Γιώργος Κοπαλάς

Καλλιτέχνες: Γιάννης Κοπαλάς, Γιώργος Κοπαλάς, Δέσποινα Κοπαλά


Για τ’ εμέναν το χαψίν
όλ’ σκοτούνταν δίν’νε ευχ̌ήν
Τ’ ομμάτι͜α μ’ όντες τερούν,
τσ̌εβαΐρι͜α είν’ θαρρούν

Τ’ απάν’ ι-μ’ αστράφτ’, γυαλίζ’,
π’ αγαπά με ας αλίζ’
Τα μεσόπα μ’ είν’ λεγνά,
’κι φαΐουμαι στεγνά

Βάλτ’ εμέναν σο πιθάρ’
και φέρ’τε με -ν- σο παρχάρ’
Τ’ άλας έν’ το γιατρικό μ’,
το κρομμύδ’ έν’ ο γιατρό μ’

Τ’ απάν’ ι-μ’ αστράφτ’, γυαλίζ’,
π’ αγαπά με ας αλίζ’
Τα μεσόπα μ’ είν’ λεγνά,
’κι φαΐουμαι στεγνά

Φέρ’τε με αφκά σο δεντρόν
όπου έν’ κρύον νερόν
Τσάχνιξον εμέ και φά’
πέει πως έσυρα σε, φά’!

Τ’ απάν’ ι-μ’ αστράφτ’, γυαλίζ’,
π’ αγαπά με ας αλίζ’
Τα μεσόπα μ’ είν’ λεγνά,
’κι φαΐουμαι στεγνά
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άλαςαλάτι
αλίζ’αλατίζω/ει
απάν’πάνω
αφκάκάτω
δίν’νεδίνουν
είν’είναι (για πληθ.)
έν’είναι
έσυραέσυρα, τράβηξα, έριξα
’κιδενουκί<οὐχί
κρομμύδ’κρεμμύδι
λεγνάλιγνά
μεσόπαμεσούλα
όλ’όλοι/α
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
πέειπες (προστ.)
σκοτούντανσκοτώνονται
τερούνκοιτούν
τσάχνιξονξεκοκκάλισε (προστ.)
φά’φάε (προστ.)
φαΐουμαιτρώγομαι
χαψίνγαύροςhamsi<ჰამსი

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr