Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σουμά σα ξημερώματα

Χ̌αιρετίας ας σην ΤραπεζούντανΧ̌αιρετίας ας σην Τραπεζούνταν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Θανάσης Στυλίδης, Χρήστος Χαραλαμπίδης


Σουμά σα ξημερώματα
[Ν’ αηλί εμέν!]
εξέβαν δύο -ν- άστρα
[γιαρ-γιαρ/τζ̌άνουμ γιαρ-γιαρ]
Τ’ έναν ομοι͜άζ’ τον πρόσωπο σ’,
[Ν’ αηλί εμέν!]
τ’ άλλο τα ψ̌ήα σ’ τ’ άσπρα
[γιαρ-γιαρ/τζ̌άνουμ γιαρ-γιαρ]

Είδα σε οψέ κι οσήμερον,
[Ν’ αηλί εμέν!]
καλόν να έν’ ιδέα σ’
[γιαρ-γιαρ/τζ̌άνουμ γιαρ-γιαρ]
Το αίμα μ’ εκολύμπανεν
[Ν’ αηλί εμέν!]
απέσ’ σην εμποδέα σ’
[γιαρ-γιαρ/τζ̌άνουμ γιαρ-γιαρ]

Όλεν την νύχταν λάσκουμαι
[Ν’ αηλί εμέν!]
και -ν- οξ̌ουκέσ’ ’κι μένω
[γιαρ-γιαρ/τζ̌άνουμ γιαρ-γιαρ]
Σουμά σα ξημερώματα
[Ν’ αηλί εμέν!]
ας σ’ εγκαλόπα εβγαίνω
[γιαρ-γιαρ/τζ̌άνουμ γιαρ-γιαρ]

Που είπαν πα ας είπανε,
[Ν’ αηλί εμέν!]
που λέν’ ας πάν’ να λένε
[γιαρ-γιαρ/τζ̌άνουμ γιαρ-γιαρ]
Εμείς ας αγαπίουμες
[Ν’ αηλί εμέν!]
κι οι τουσ̌μάν’ ας πάν’ κλαίγ’νε
[γιαρ-γιαρ/τζ̌άνουμ γιαρ-γιαρ]

Γεια σου Σάκη!!!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγαπίουμεςαγαπιόμαστε
απέσ’μέσα
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπηyâr
εγκαλόπααγκαλιές
εκολύμπανενκολυμπούσε
εμποδέαποδιά
έν’είναι
εξέβανβγήκαν
ιδέαμορφή, όψη, θωριά
’κιδενουκί<οὐχί
κλαίγ’νεκλαίνε
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαιἀλάομαι/ηλάσκω
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
ομοι͜άζ’ομοιάζει, μοιάζει
οξ̌ουκέσ’έξω εκεί πέρα
οψέχθες
παπάλι, επίσης
σουμάκοντά
τζ̌άνουμαγαπημένηcanım
τουσ̌μάν’εχθροίdüşman/duşmān
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr