Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μαχ̌αίρ’ καρφών’νε, ’κι πονώ

Πόντος, η πατρίδα μουΠόντος, η πατρίδα μου

Στιχουργοί: Ελένη Αφεντούλη

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ορφανίδης, Παναγιώτης Κογκαλίδης


Μαχ̌αίρ’ καρφών’νε ’κι πονώ
κι ας κρούν’νε σην καρδία μ’
Πονώ μονάχα όντες λέν’
[Όι, όι, όι] κακό για τα παιδία μ’

Με τη χαράν ατουν γελώ,
πονώ όντες πονούνε
Όντες αροθυμώ ατα
[Όι, όι, ψ̌η μ’] ’κ’ επορώ να κοιμούμαι

Θεέ μ’, δος με υπομονή
συχώρα με αλλομίαν
Τα χρόνι͜α ντο κόφτς ας σ’ εμέν
[Όι, όι, όι] δος ατα σα παιδία μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλλομίανάλλη μια φορά
αροθυμώνοσταλγώ
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
ατααυτά
ατουντους
δοςδώσε
επορώμπορώ
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
κοιμούμαικοιμάμαι
κόφτςκόβεις
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
όντεςόταν
παιδίαπαιδιά
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr