Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η χαρά

Η χαράΗ χαρά

Στιχουργοί: Χρήστος Ιωαννίδης

Συνθέτες: Παναγιώτης Χαλκίδης

Καλλιτέχνες: Αναστάσιος Μάριος Τσαουσίδης, Γιώργος Ζαχαρίου, Ιωάννης Καρακασίδης, Νεόφυτος Τσαουσίδης, Νίκος Τσαουσίδης, Σωτήρης Κυρμανίδης, Χρήστος Ιωαννίδης


Μουχαπέτ’ ευτάμε
ση νύφεν θα πάμε
Σην αυλήν χορεύ’νε
τα κορτσόπα τα καλά
και με τον κουμπάρον
θα ευτάμε παλαλά

Αγαπώ σε, πουλί μ’,
και -ν- επέρες και τ’ αχούλι μ’
Αν ’κι δί’ σε ο κύρη σ’
και -ν- εγώ θα κλέφτω σε
Τη μάνα σ’ θα λέγ’ α’
και σ’ οσπίτι μ’ παίρω σε

Παίξον και τη λύραν
το γιαβρί μ’ εγώ -ν- επήρα
Παίξον και κλαρίνον
ση χαράν εγώ κι εκείνον
Παίξον, παίξον και τη λύραν
το γιαβρί μ’ εγώ -ν- επήρα
Παίξον και κλαρίνον
Παλαλούμαι και ζαντύνω

Την χαράν θ’ ευτάμε
και σην εκκλησίαν πάμε
Και ση στράταν όλον
μόνον θα χορεύομε
Νέ παράν, νέ λύρας
τιδέν ’κι γουεύομε

Έγκαμε τη νύφεν
κι ο ποπάς εκρύφτεν
Με πολλά τραγούδι͜α,
με ζουρνά και με ταούλ’
Με ρακίν ντο πίν’νε
σο χορόν εμπαίν’νε ούλ’

Παίξον και τη λύραν
το γιαβρί μ’ εγώ -ν- επήρα
Παίξον και κλαρίνον
ση χαράν εγώ κι εκείνον
Παίξον, παίξον και τη λύραν
το γιαβρί μ’ εγώ -ν- επήρα
Παίξον και κλαρίνον
Παλαλούμαι και ζαντύνω

Παίξον και τη λύραν
το γιαβρί μ’ εγώ -ν- επήρα
Παίξον και κλαρίνον
ση χαράν εγώ κι εκείνον
Παίξον, παίξον και τη λύραν
το γιαβρί μ’ εγώ -ν- επήρα
Παίξον και κλαρίνον
Παλαλούμαι και ζαντύνω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
αχούλιμυαλό akıl/ʿaḳl
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
δί’δίνει
έγκαμεφέραμε
εκρύφτενκρύφτηκε
εμπαίν’νεμπαίνουν
επέρεςπήρες
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω
ζαντύνωτρελαίνομαι
’κιδεν ουκί<οὐχί
κορτσόπακοριτσάκια
μουχαπέτ’κουβέντα, φιλική συνομιλία, συνεκδ. φιλική συνεστίαση (συνήθως μετά μουσικής) muhabbet/maḥabbet
νέούτε ne
νύφεννύφη
ούλ’όλοι
παίξονπαίξε (προστ.)
παίρωπαίρνω
παλαλάτρελά, τρέλες
παλαλούμαιτρελαίνομαι
παράνλεφτά, το χρήμα para/pāre
πίν’νεπίνουν
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ποπάςπαπάς
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτων rakı/ˁaraḳī
ταούλ’νταούλι davul/ṭabl
τιδέντίποτα
χορεύ’νεχορεύουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr