Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Νασάν εσάς, ψηλά ραχ̌ι͜ά

Τη Καρσί’ τραγωδίαςΤη Καρσί’ τραγωδίας

Στιχουργοί: Γιώργος Αλεξανδρίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αλεξανδρίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Τσιφτελίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Νασάν εσάς, ψηλά ραχ̌ι͜ά
πάντα χλωροφοράτε
Δι͜αβαίν’νε χρόνια και καιροί,
καμίαν ’κι γεράτε

Ραχ̌ι͜ά και ραχ̌οκέφαλα,
χωρία αφκά κέσ’ -ι
Αούτα τ’ εμά τ’ ομμάτι͜α
να έταν ατού κέσ’ -ι

Ραχ̌ία ντό σ̌υρίζετε,
ποτάμι͜α ντό βοάτε;
Θα έρ’ται το μικρόν τ’ αρνί μ’
και -ν- απ’ εσάς φογάται
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αούτααυτά
ατούεκεί
αφκάκάτω
δι͜αβαίν’νε(για τόπο) περνούν, διασχίζουν, (για χρόνο) περνούν (γενικότερα) περνούν, παύουν, τελειώνουνδιαβαίνω
εμάδικά μου
έρ’ταιέρχεται
έτανήταν
καμίανποτέ
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπουκέσου
’κιδενουκί<οὐχί
νασάνχαρά σε
ομμάτι͜αμάτια
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
ραχ̌ίαράχες, βουνά
ραχ̌οκέφαλακορφές βουνών
φογάταιφοβάται
χλωροφοράτεείστε καταπράσινα
χωρίαχωριά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr