Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τιτίν σο τσιγαρόχαρτο

Οι ΤραντέλλενοιΟι Τραντέλλενοι

Στιχουργοί: Δημήτρης Ι. Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Παναγιώτης Ασλανίδης

Καλλιτέχνες: Γιώτης Γαβριηλίδης, Παναγιώτης Ασλανίδης


Τιτίν σο τσιγαρόχαρτο
σε σέρτικον τυλίζω
Κι ας σα χ̌ειλόπα σ’ το σ̌ερπέτ’
’κι αφήντς να τσ̌ιντζ̌ανίζω

Και το πουαλεμένον,
ας ση σεβντάν καμένον
Σο εγκαλιόπο σ’ κρύψον με
το παρανυσταγμένον

Σο κιφαλόπο μ’ το τσιμίδ’
έναν κούρταν ολίγον
Επέρεν α’ τ’ εμόν τ’ αρνίν
κι ανούνιχτα λέει «’φύγον»

Και το πουαλεμένον,
ας ση σεβντάν καμένον
Σο εγκαλιόπο σ’ κρύψον με
το παρανυσταγμένον

Πολλά ρακίν έν’ νεφιλι͜άν,
ολίγον πα μεθύν’
Εγώ πολλά εγάπεσα,
φογούμαι θα ζαντύν’

Και το πουαλεμένον,
ας ση σεβντάν καμένον
Σο εγκαλιόπο σ’ κρύψον με
το παρανυσταγμένον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
ανούνιχταχωρίς σκέψη, απερίσκεπτα
αφήντςαφήνεις
εγάπεσααγάπησα
εγκαλιόποαγκαλίτσα
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έν’είναι
επέρενπήρε
ζαντύν’τρελαίνει
’κιδενουκί<οὐχί
κιφαλόποκεφαλάκι
κούρτανγουλιά
κρύψονκρύψε (προστ.)
μεθύν’μεθάει
νεφιλι͜άνμάταιο/α, ανώφελο/αnafile/nāfile
παπάλι, επίσης
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πουαλεμένονσκασμένο/η, βαριεστημένο/η, στενοχωρημένο/ηbunalma
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτωνrakı/ˁaraḳī
σ̌ερπέτ’γλυκό, γλύκαşerbet/şarbat
σέρτικονσκληρό/ή, δυνατό/ή, δριμύsert/serd
τιτίνκαπνός, καπνόtütün
τσιμίδ’εγκέφαλο, νουcimedia
τσ̌ιντζ̌ανίζωαπομυζώ
τυλίζωτυλίγω
φογούμαιφοβάμαι
’φύγον(οφύγον) φύγε (προστ.)
χ̌ειλόπαχειλάκια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr