Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ομμάτι͜α άμον το κορτσόπο μ’

Η μάναΗ μάνα

Στιχουργοί: Πόλυς Παυλίδης

Συνθέτες: Πόλυς Παυλίδης

Καλλιτέχνες: Πόλυς Παυλίδης, Σάββας Ζαπουνίδης


Ομμάτι͜α άμον το κορτσόπο μ’
ας σον κόσμον καν’νάς ’κ’ είχ̌εν
Ο Θεόν πώς ’κ’ ελυπέθε με
κι ας σο γιάνι μ’ πώς επήρεν!

Όπου δα̤κρόπα έσταξα
τα χορτάρι͜α εμαράθαν
Τ’ όνειρα¹ ντ’ είχα για τ’ εσέν
σ’ έναν ώρα πώς εχάθαν!

Χάρε, επέρες το μικρόν τ’ αρνί μ’,
έλα έπαρ’ και το ψ̌όπο μ’
Ας ση μαχ̌αιρέα σ’ ’κ’ επέμ’νεν
άλλο αίμαν σο καρδόπο μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
γιάνιπλάι, πλευρόyan
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
ελυπέθελυπήθηκε
εμαράθανμαράθηκαν
έπαρ’πάρε (προστ.)
επέμ’νεναπόμεινε
επέρεςπήρες
εχάθανχάθηκαν
’κ’δενουκί<οὐχί
καν’νάςκανένας, καμία
καρδόποκαρδούλα
κορτσόποκοριτσάκι
ομμάτι͜αμάτια
ψ̌όποψυχούλα
Σημειώσεις
¹ Ορθότερη η χρήση του «ονέρ’τα» στην ποντιακή.

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr