Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πόντε, εβγάλ’ τα μαύρα

Και μικρόν και έμορφον περιστερόπονΚαι μικρόν και έμορφον περιστερόπον

Στιχουργοί: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Ανέστης Αθανασιάδης, Σάββας Ζαπουνίδης


Οι Τούρκ’ και -ν- όντες έμπεσαν
ση Πόντονος τα μέρι͜α
Ο κόσμος εκοιμούτουνε,
χαπάρ’ κανείς ’κ’ επέραν

Ανάθεμά σε, νε Τούρκε,
εσέν κι ατό τ’ ασ̌κι͜άρι σ’
Τον Πόντον μαύρα ’φόρεσες,
τοι γαρήδες χ̌εράδες

Πόντε, έβγαλ’ -ε- τα μαύρα
και όπως πρώτα γέλα
Ατά ο Τούρκον ντ’ εποίκεν
καμίαν μη ανασπάλ’ α̤’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α̤’(α̤τό) αυτό, το
ανασπάλ’ξεχάσω/ει
ασ̌κι͜άριστρατός, στρατιώτηςasker/ʿasker
ατάαυτά
γαρήδεςγυναίκεςkarı
έβγαλ’βγάλε (προστ.)
εκοιμούτουνεκοιμόταν
έμπεσανμπήκαν
επέρανπήραν
εποίκενέκανε, έφτιαξεποιέω-ῶ
’κ’δενουκί<οὐχί
καμίανποτέ
μέρι͜αμέρη
όντεςόταν
ΠόντονοςΠόντου
τοιτους/τις
χ̌εράδεςχήρες
χαπάρ’χαμπάρι, είδηση, μαντάτοhaber/ḫaber

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr