Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα μαλλία μ’ άσπρα χ̌ι͜όνι͜α

Και μικρόν και έμορφον περιστερόπονΚαι μικρόν και έμορφον περιστερόπον

Στιχουργοί: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Ανέστης Αθανασιάδης, Σάββας Ζαπουνίδης


Τα μαλλία μ’ άσπρα χ̌ι͜όνι͜α
[Βάι! ν’ αηλί εμέν]
Πώς εδέβανε τα χρόνι͜α;
[Ντό να ’ίνουμαι;]

Πώς εδέβανε τα χρόνι͜α
[Βάι! ν’ αηλί εμέν]
με τα βάσανα, τα πόνια;
[Ντό θα ’ίνουμαι;]

Χρόνι͜α είναι και δι͜αβαίν’νε
[Βάι! ν’ αηλί εμέν]
και κανέναν ’κι αναμέν’νε
[Ντό θα ’ίνουμαι;]

Τα μαλλία μ’ άσπρα χ̌ι͜όνι͜α,
πώς εγέρασα;
Έρθα, ’τράνυνα και φεύω
και ’κ’ εγέλασα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναμέν’νεπεριμένουν, αναμένουν
δι͜αβαίν’νε(για τόπο) περνούν, διασχίζουν, (για χρόνο) περνούν (γενικότερα) περνούν, παύουν, τελειώνουνδιαβαίνω
εδέβανε(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασανδιαβαίνω
έρθαήρθα
’ίνουμαιγίνομαι
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
πόνια(ονομ.) πόνοι, (αιτ.) πόνους
’τράνυνα(ετράνυνα) μεγάλωσα
φεύωφεύγω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr