Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ψ̌η μ’, ση στράταν τη ζωής

Ψ̌η μ’, ση στράταν τη ζωήςΨ̌η μ’, ση στράταν τη ζωής

Στιχουργοί: Ιορδάνης Ξενιτόπουλος

Συνθέτες: Δημήτρης Ξενιτόπουλος

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Στάθης Παυλίδης


Ψ̌η μ’, ση στράταν τη ζωής
οι δύ’ μουν ευρέθαμε
Εις για τον άλλον εμείς,
καρδι͜ά μ’, εγεννέθαμε

Άγγελος τη Θεού
έρθες ας σον ουρανόν
Τ’ όρωμα μ’ έντον αληθινόν

Σην καρδι͜ά μ’ το γεραλίν
συ έγκες τη γιατρειάν
Άμον τσ̌ιτσ̌έκ’ άνθισες
συ σ’ άσπρον το χ̌ι͜όν’ απάν’

Τ’ ομμάτι͜α σ’ τ’ έμορφα
να τερώ γουεύ’ ατα
ση καν’νάν ’κ’ ινιανεύ’ ατα

Τα χαράντας τη ζωής
όλια εγαζάνεψα
Την καρδι͜ά μ’ ντ’ εδέκα σε
ξάι πα ’κ’ επουσ̌μάνεψα

Ανάσμα μ’ και ζωή μ’,
λύουμαι άμον κερίν
με το τέρεμα σ’ αχπάντς τη ψ̌η μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ανάσμαανάσα, αναπνοή
απάν’πάνω
αχπάντςξεριζώνεις, ξεκολλάς, αποκολλάς βιαίως
γεραλίνπληγωμένο, τραυματισμένοyaralı
γουεύ’λυπάμαι/ται, φείδομαι/εται, τσιγκουνεύομαι/εται, θυσιάζω/ειkıymak
εγαζάνεψακέρδισα, απόκτησα πλούτοkazanmak
εγεννέθαμεγεννηθήκαμε
έγκεςέφερες
εδέκαέδωσα
έμορφαόμορφα
έντονέγινε
επουσ̌μάνεψαμετάνιωσαpişman olmak<paşmān
έρθεςήρθες
ευρέθαμεβρεθήκαμε
ινιανεύ’πιστεύω/ει, εμπιστεύομαι/εταιinanmak
’κ’δενουκί<οὐχί
καν’νάνκανέναν
λύουμαιλιώνω
μουνμας
ξάικαθόλου
ομμάτι͜αμάτια
όρωμαόνειρο
παπάλι, επίσης
τέρεμαβλέμμα
τερώκοιτώ
τσ̌ιτσ̌έκ’λουλούδιçiçek
χαράνταςχαρές, γάμοι
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 5640 | Albums/Singles: 797 | Συντελεστές: 1056 | Λήμματα: 10155
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr