Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πάντα τραγωδώ

Οι σεβταλήδεςΟι σεβταλήδες

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Γιάννης Τσανάκαλης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σασκαλίδης


Η φωλέα μ’ ερημώθεν,
έλα μετ’ εμέν, πουλί μ’
Αν θα παίρτς, εσύ, τον άλλον,
’κ’ έχω τόπον ση ζωήν

Έλα, ρίζα μ’, έλα γιάβρι μ’,
λύουμαι -ν- άμον κερίν
Αροθυμία σ’ θα τρώει με,
για τ’ εσέν θ’ εβγαίν’ η ψ̌η μ’

Πάντα τραγωδώ και κλαίω
όνταν είμαι μαναχός
Το τέρτι μ’ καν’νάν ’κι λέω
κι ας επέμ’να ορφανός

Έλα, ρίζα μ’, έλα γιάβρι μ’,
λύουμαι -ν- άμον κερίν
Αροθυμία σ’ θα τρώει με,
για τ’ εσέν θ’ εβγαίν’ η ψ̌η μ’

Η καρδία μ’ γεραλίν έν’,
εφαρμάκωσαν την ψ̌η μ’
Αν ’κ’ ευρήκω σε, πουλόπο μ’,
θα εμπαίνω σο ταφίν

Έλα, ρίζα μ’, έλα γιάβρι μ’,
λύουμαι -ν- άμον κερίν
Αροθυμία σ’ θα τρώει με,
για τ’ εσέν θ’ εβγαίν’ η ψ̌η μ’

Τα δά̤κρυ͜α μ’ ρούζ’νε σο χώμαν
και ποτίζ’νε το χορτάρ’
Την ψ̌η μ’ σον Χάρον θα δίγω
κι είμαι νέικον παλληκάρ’

Έλα, ρίζα μ’, έλα γιάβρι μ’,
λύουμαι -ν- άμον κερίν
Αροθυμία σ’ θα τρώει με,
για τ’ εσέν θ’ εβγαίν’ η ψ̌η μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αροθυμίανοσταλγία
γεραλίνπληγωμένο, τραυματισμένοyaralı
γιάβριμωρό, μικρό, παιδίyavru
δίγωδίνω
εβγαίν’βγαίνει
έν’είναι
επέμ’νααπόμεινα
ευρήκωβρίσκω
’κ’δενουκί<οὐχί
καν’νάνκανέναν
’κιδενουκί<οὐχί
λύουμαιλιώνω
μαναχόςμοναχός, μόνος
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
νέικοννέο, νεαρό
όντανόταν
παίρτςπαίρνεις
πουλόποπουλάκι
ρούζ’νεπέφτουν
τέρτικαημός, βάσανο, στενοχώριαdert
τραγωδώτραγουδάω
φωλέαφωλιά
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr