Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ ομματόπα τ’ς καστανά

Οι σεβταλήδεςΟι σεβταλήδες

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Γιάννης Τσανάκαλης

Καλλιτέχνες: Παύλος Καλαϊτζίδης


Τ’ ομματόπα τ’ς καστανά
[και] τα χ̌ειλόπα τ’ς κόκκινα
Το πόιν ατ’ς λεγνόμακρον,
είσαι το γιαβρίν τ’ εμόν

Μαζί πάντα ση ζωήν,
το πικρόν σ’ εμάς γλυκύν
Η σεβντά άμον καμίν’
και σην μέσ’ έν’ το ψωμίν

Εγώ άλλεν ’κι τερώ,
εγώ άλλεν ’κι αγαπώ
Η καρδία μ’ έν’ τ’ εσόν,
είσαι τ’ εμόν ο Θεόν

Μαζί πάντα ση ζωήν,
το πικρόν σ’ εμάς γλυκύν
Η σεβντά άμον καμίν’
και σην μέσ’ έν’ το ψωμίν

Είσαι η αναπνοή μ’,
οξυγόνον ση ζωή μ’
Θ’ αγαπώ σε όσο ζω
και τον όρκο μ’ θα κρατώ

Μαζί πάντα ση ζωήν,
το πικρόν σ’ εμάς γλυκύν
Η σεβντά άμον καμίν’
και σην μέσ’ έν’ το ψωμίν

Μαζί πάντα ση ζωήν,
το πικρόν σ’ εμάς γλυκύν
Η σεβντά άμον καμίν’
και σην μέσ’ έν’ το ψωμίν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άλλενάλλη
άμονσαν, όπως, καθώς
γιαβρίνμωρό, μικρό, παιδίyavru
γλυκύνγλυκιά/ό
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έν’είναι
εσόνδικός/ή/ό σου
’κιδενουκί<οὐχί
λεγνόμακρονμακρόλιγνο
μέσ’μέση
ομματόπαματάκια
πόινύψος, μπόιboy
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
τερώκοιτώ
χ̌ειλόπαχειλάκια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr