Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ξεριζωμός

Οι σεβταλήδεςΟι σεβταλήδες

Στιχουργοί: Γιάννης Τσανάκαλης

Συνθέτες: Γιάννης Τσανάκαλης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανάκαλης, Θόδωρος Παυλίδης


Εξεριζώθαμε ας σον Πόντον
εμείς ούλ’ μαζί
Κι εχπάσταμ’ για την Ελλάδαν,
για άλλο ζωήν

Με την ψ̌ην εμουν εχπάσταμ’,
μόνον με την ψ̌ην
Ούλι͜α τ’ άλλα πάνε, εχάθαν
σην ανταλλαγήν

Τα παπόρι͜α εχπάσταν, σ̌υρίζ’νε
Σην Ελλάδαν πάνε, κουίζ’νε

Άλλ’ επέθαναν σα στράτας
κι απέσ’ σο γιαζίν
Κι άλλ’ π’ επέμ’ναν κι ελαρώθαν,
ένταν ημ’σόν ψ̌ην

Ούλ’ κλαίνε, μοιρολογούνε
σην ταραμονήν
Και χάν’ το παιδίν την μάναν,
η μάνα το παιδίν

Τα παπόρι͜α εχπάσταν, σ̌υρίζ’νε
Σην Ελλάδαν πάνε, κουίζ’νε

Ας σ’ εκείντς, ν’ αηλί, π’ εχπάσταν
έρθαν οι ημ’σοί
Ούλι͜α τ’ αδέλφι͜α εχάθαν
σην καταστροφήν

Έζησανε, εδούλεψανε
ούλοι αδά κι ακεί
Ὰμα -ν- πάντα για τον Πόντον,
πάντα κλαίει η ψ̌η

Τα παπόρι͜α εχπάσταν, σ̌υρίζ’νε
Σην Ελλάδαν πάνε, κουίζ’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ὰμααλλάama/ammā
αδάεδώ
ακείεκεί
απέσ’μέσα
γιαζίνπεδιάδα, εξοχή, ύπαιθροςyazı
εκείντςεκείνους
εμουνμας
έντανέγιναν
εξεριζώθαμεξεριζωθήκαμε
επέθανανπέθαναν
επέμ’ναναπόμειναν
έρθανήρθαν
εχάθανχάθηκαν
εχπάσταναναχώρησαν, κίνησαν για
ημ’σοίμισοί
ημ’σόνμισό/η
κουίζ’νεφωνάζουν, λαλούνε, καλούνε κπ ονομαστικά
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ούλ’όλοι
ούλι͜αόλα
παπόρι͜αβαπόρια, καράβιαvapore
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
σ̌υρίζ’νεσφυρίζουνσῦριγξ
ταραμονήνταραχή
χάν’χάνει, παύει να έχει, διώχνει
ψ̌ηψυχή
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr