Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Διογένης

Οι σεβταλήδεςΟι σεβταλήδες

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Γιάννης Τσανάκαλης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανάκαλης, Θόδωρος Παυλίδης


Άμον το πόι μ’ εύρα εγώ
κι άμον την ψ̌η μ’ κανέναν [γιαρ]
Έρθα κι έφυγα ας ση ζωήν
ανθρώπον ’κ’ είδα έναν [γιαρ]

Διογένη, αλλομίαν
έπαρ’ το φενέρ’!
«Άνθρωπον» να λες «’κ’ ελέπω
μέρα μεσημέρ’»

Καλόν ευτάς σον συγγενό σ’
σο δύσκολον την ώραν [γιαρ]
Ευτάει και την δουλείαν ατ’
ελέπ’ σε άμον τη χώραν [γιαρ]

Διογένη, αλλομίαν
έπαρ’ το φενέρ’!
«Άνθρωπον» να λες «’κ’ ελέπω
μέρα μεσημέρ’»

Γιατί να είν’ αέτσ’ ανθρώπ’
και ’κ’ έχ’νε ατείν’ καρδίαν; [γιαρ]
Η παρά ούλτς εχάλασεν
εχάθεν η ανθρωπία [γιαρ]

Διογένη, αλλομίαν
έπαρ’ το φενέρ’!
«Άνθρωπον» να λες «’κ’ ελέπω
μέρα μεσημέρ’»

Διογένη, αλλομίαν
έπαρ’ το φενέρ’!
«Άνθρωπον» να λες «’κ’ ελέπω
μέρα μεσημέρ’»

Διογένη, αλλομίαν
έπαρ’ το φενέρ’!
«Άνθρωπον» να λες «’κ’ ελέπω
μέρα μεσημέρ’»
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
αλλομίανάλλη μια φορά
άμονσαν, όπως, καθώς
ατείν’αυτοί
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπηyâr
δουλείανδουλειά
είν’είναι (για πληθ.)
ελέπ’βλέπει/βλέπω
ελέπωβλέπω
έπαρ’πάρε (προστ.)
έρθαήρθα
εύραβρήκα, βρες (ιδιωμ.προστ.)
ευτάεικάνει, φτιάχνειεὐθειάζω
ευτάςκάνεις, φτιάχνειςεὐθειάζω
εχάθενχάθηκε
εχάλασενχάλασε, έχωσε το χέρι
έχ’νεέχουνε
’κ’δενουκί<οὐχί
ούλτςόλους
παράλεφτά, το χρήμαpara/pāre
πόιύψος, μπόιboy
φενέρ’φανάρι, μικρό παλιού τύπου φωτιστικόfener<φανάριον<φανός
χώρανξένους, μη οικείους, ξενιτειά
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr