Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εμέν κι εσέν πη θα χωρίζ’

Ποντιακό γλέντιΠοντιακό γλέντι

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Γώγος Πετρίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Κουρτίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


[Ωχ! Και -ν-] Εμέν κι εσέν πη θα χωρίζ’
ακόμαν ’κ’ εγεννέθεν [νέι]
[Ωχ! Και -ν-] Ως να εποίκα σε τ’ εμόν
το ψ̌όπο μ’ ετελέθεν [νέι]

[Ωχ! Και -ν-] Εφτά χρόνια ’κι θα κρούγω
σον πρόσωπο μ’ νερόν -ι [νέι]
[Εχ! Και] Να μη σπογγίζω και χάνω
το φίλεμαν τ’ εσόν -ι [νέι]

[Ωχ! Και -ν-] Εμέν κι εσέν π’ εχώρτσανε
ψωμίν να μη χορτάζ’νε [νέι]
[Εχ! Και] Κάθαν βράδον σ’ οσπίτ’ν ατουν
λείμψανον να μονάζ’νε [νέι]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατουντους
βράδονβράδυ
εγεννέθενγεννήθηκε
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
εποίκαέκανα, έφτιαξαποιέω-ῶ
εσόνδικός/ή/ό σου
ετελέθεν(αμτβ.) τελείωσε, εξαντλήθηκε, μτφ. πέθανε
εχώρτσανεχώρισαν, ξεχώρισαν
’κ’δενουκί<οὐχί
κάθανκάθε
’κιδενουκί<οὐχί
κρούγωχτυπώ
λείμψανον να μονάζ’νε(εκφ. εν είδει κατάρας) να ξενυχτίσουν νεκρό (λείψανο)
μονάζ’νεφιλοξενούν για διανυκτέρευση
οσπίτ’νσπίτιhospitium<hospes
πηπου
σπογγίζωσκουπίζω
φίλεμανφιλί
χορτάζ’νεχορτάζουν
χωρίζ’χωρίζει, ξεχωρίζει, ξεδιαλέγει
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr