Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η σεβντά τρανόν πελιάν

Η σεβντά τρανόν πελιάνΗ σεβντά τρανόν πελιάν

Στιχουργοί: Οδυσσέας Σαμανίδης

Συνθέτες: Οδυσσέας Σαμανίδης

Καλλιτέχνες: Ελένη Σαμανίδου, Φάνης Κουρουκλίδης


Η σεβντά τρανόν πελιάν
’κ’ έχω σε αδά σο γιάν’
Ας ση μαχαλά σ’ δα̤βαίνω
και τ’ ομμάτι͜α σ’ αραεύω

Αν εμέναν αγαπάς
ποίσον κάτ’! Γιατί ’κ’ ευτάς;
Ας ση μαχαλά σ’ δα̤βαίνω
και τ’ ομμάτι͜α σ’ αραεύω

Τέρτι͜α και πολλά καημούς
σύρω εγώ ’κι κρούει σο νου σ’
Ας ση μαχαλά σ’ δα̤βαίνω
δος με φίλεμαν κι ας φεύω

Αν εμέναν αγαπάς
ποίσον κάτ’! Γιατί ’κ’ ευτάς;
Ας ση μαχαλά σ’ δα̤βαίνω
και τ’ ομμάτι͜α σ’ αραεύω

Θεέ μ’, τερώ τον ουρανόν
και -ν- ευτάγω τον σταυρό μ’
Ποίσον, Θεέ μ’, για τ’ εμέν θάμαν
μετ’ ατόν να ζω εντάμαν

Αν εμέναν αγαπάς
ποίσον κάτ’! Γιατί ’κ’ ευτάς;
Ας ση μαχαλά σ’ δα̤βαίνω
και τ’ ομμάτι͜α σ’ αραεύω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύωaramak
γιάν’πλάι, πλευράyan
δα̤βαίνω(για τόπο) περνώ, διασχίζω, (για χρόνο) περνώ (γενικότερα) περνώ, παύω, τελειώνωδιαβαίνω
δοςδώσε
εντάμανμαζί
ευτάγωκάνω, φτιάχνωεὐθειάζω
ευτάςκάνεις, φτιάχνειςεὐθειάζω
θάμανθαύμα
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
κρούειχτυπάει
μαχαλάγειτονιάmahalle/maḥalle
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ομμάτι͜αμάτια
πελιάνβάσανο, σκοτούραbela
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.)ποιέω, ποιῶ
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
τερώκοιτώ
φεύωφεύγω
φίλεμανφιλί

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr