Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αρ’ ατώρα όντες γυρίζω

Ποντιακοί Αντίλαλοι Νο2Ποντιακοί Αντίλαλοι Νο2

Στιχουργοί: Τάκης Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Τάκης Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Γιώτα Παπαδοπούλου, Παναγιώτης Ασλανίδης, Τάκης Παπαδόπουλος


Εσύ είσαι η αναπνοή μ’,
ο χτύπον σην καρδία μ’
Χωρίς εσέναν πώς θα ζω,
πουλί μ’, σην ξενιτείαν;

Εγώ θα ξενιτεύω,
θα πάω γαζανεύω
Με παράδες θα κλώσκουμαι,
θα χτίζω, θα γουρεύω

Λες με «ποίσον υπομονήν,
θα έρ’ται έναν ημέραν
σην πατρίδαν θα κλώσ̌κεσαι,
θα έρχ̌εσαι σ’ εμέναν»

Ατότε κι άλλο καλλίον,
θα ζούμ’ απέσ’ σο χωρίον
Θα χτίουμ’, θα γουρεύκουμες
εμείς όλον το βίον

Για τη παιδίων το χατίρ’
επιδέβα τ’ οσπίτι μ’
Επιδέβα τη μανίτσα μ’,
τη γαρή μ’ και τον κύρη μ’

Ξενιτεία πέντε χρόνα̤,
βάσανα πολλά και πόνα̤
’Κ’ επέμ’νεν σην ψ̌η μ’ χαράν
για να κερδίζω παράν

’Ξενιτεύτα νέον παιδίν,
έσπρυναν τα μαλλία μ’
Έφαγα τα νεότητα μ’
σο τσ̌όλ’ την Γερμανίαν

Αρ’ ατώρα όντες γυρίζω
τ’ οσπιτόπο μου θα χτίζω
και εκεί αγαπημένα
θα ζούμε ευτυχισμένα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
ατώρατώρα
βίοντο βιος, το σύνολο των ζωντανών που έχει στην ιδιοκτησία του κάποιος, η περιουσία κάποιου
γαζανεύωκερδίζω, αποκτώ πλούτοkazanmak
γαρήσύζυγος, γυναίκαkarı
επέμ’νεναπόμεινε
επιδέβαέφυγα, άφησα πίσω, προσπέρασα, ξεπέρασα
έρ’ταιέρχεται
έσπρυνανάσπρισαν
’κ’δενουκί<οὐχί
καλλίονκαλύτερο (επίθ.), καλύτερα (επίρ.)
κλώσ̌κεσαιγυρίζεις, επιστρέφεις
κλώσκουμαιγυρίζω, επιστρέφω
νεότητανιότη, νιάτα
όντεςόταν
παιδίωνπαιδιών
παράδεςλεφτά, χρήματαpara/pāre
παράνλεφτά, το χρήμαpara/pāre
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.)ποιέω, ποιῶ
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πόνα̤πόνοι, πόνους (αιτ.)
τσ̌όλ’έρημο, ερημικόçöl
χρόνα̤χρόνια
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr