Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το σεράντα εφτά (’47)

16 Αντάρτικα Ποντιακά Τραγούδια16 Αντάρτικα Ποντιακά Τραγούδια

Στιχουργοί: Χρήστος Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Χρήστος Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Άγγελος Βασιλειάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος


Συγγενός τον συγγενόν,
αδελφός τον αδελφόν
Τ’ έναν τ’ άλλον εσκοτούνταν
Βάι! Τρανόν κακόν

Μανίτσα μ’, εγώ θυμούμαι
το σεράντα εφτά
Χρόνι͜α άσ̌κεμα εδα̤βήναμ’
και πολλά πικρά

Συγγενός τον συγγενόν,
αδελφός τον αδελφόν
Τ’ έναν τ’ άλλον εσκοτούνταν
Βάι! Τρανόν κακόν

Μάνα, πολλά παλληκάρα̤
’κ’ είχαν τυχερόν
Σον κόσμον απάν’ να ζούνε
’κ’ είχαν μερτικόν

Συγγενός τον συγγενόν,
αδελφός τον αδελφόν
Τ’ έναν τ’ άλλον εσκοτούνταν
Βάι! Τρανόν κακόν

Όλα̤ νέικα τα παιδία
ντ’ εσκοτώθανε
Σο Γεντί-Κουλέ ταφία
εγομώθανε

Συγγενός τον συγγενόν,
αδελφός τον αδελφόν
Τ’ έναν τ’ άλλον εσκοτούνταν
Βάι! Τρανόν κακόν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
άσ̌κεμαάσχημα
εγομώθανεγεμίσανε, βούρκωσαν, κόμπιασαν
εδα̤βήναμ’περνούσαμε, διερχόμασταν
εσκοτούντανσκοτώνονταν
εσκοτώθανεσκοτώθηκαν
θυμούμαιθυμάμαι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
νέικανεαρά, νεανικά
παιδίαπαιδιά
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σεράντασαράντα
συγγενόςσυγγενής
ταφίατάφοι, το νεκροταφείο

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr