Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα κερασόπα, το τσ̌ιμέν’

Από γενεά σε γενεάΑπό γενεά σε γενεά

Στιχουργοί: Κωνσταντίνος Παπαγερίδης

Συνθέτες: Γιάννης Παπαγερίδης

Καλλιτέχνες: Κωνσταντίνος Παπαγερίδης


Τα κερασόπα, το τσ̌ιμέν’, [πουλί μου]
τ’ απ’ αδά μέρ’ τ’ ορμόπον
Έφαες το καρδόπο μου, [πουλί μου]
έπες κρύον νερόπον [νέι]
♫
Έφαες το καρδόπο μου
Έπες κρύον νερόπον

♫

Αλάι μαλάι εσείουτον [πουλί μου]
ντο ’στέκ’νες το δεντρόπον [νέι]
Εσύ πασ̌κεί ντου ’κ’ έξερες [πουλί μου]
κι ας σ’ εμόν το τερτόπον; [νέι]
♫
Εσύ πασ̌κεί ντου ’κ’ έξερες
κι ας σ’ εμόν το τερτόπον;

♫

Τσ̌ιμένια πολλά έμορφα, [γιαβρί μου]
χορτάρι͜α καρενίτας [νέι]
Τ’ αρνί μ’ εκατηγόρ’νε με [πουλί μ’, νέι]
και σοι ξενοχωρίτας [νέι]
♫
Τ’ αρνί μ’ εκατηγόρ’νε με
και σοι ξενοχωρίτας

Κοιμέθ’, πουλί μ’, κοιμέθ’ αρνί μ’,
έπαρ’ τσ’ αυγής τον ύπνον [γιαρ]
Τράνυνον και θα παίρω σε, [πουλί μ’, νέι]
είσαι ακόμα μικρίκον [νέι]
♫
Τράνυνον και θα παίρω σε,
είσαι ακόμα μικρίκον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
αλάι μαλάιόλo/α μαζί, εξολοκλήρουalay malay
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδίyavru
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπηyâr
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έμορφαόμορφα
έξερεςήξερες
έπαρ’πάρε (προστ.)
έπεςήπιες
εσείουτονσείονταν
έφαεςέφαγες
’κ’δενουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
καρενίταςχόρτα όμοια με πράσα
κοιμέθ’κοιμήσου (προστ.)
μέρ’(μέρου, επιρρ.) πού, προς ορισμένο μέρος, όποιος
μικρίκονμικρούλης/α/ικο
νερόποννεράκι
ντουπου, αυτό/ά που
ορμόπονμικρό ρυάκι/μικρή ρεματιά
παίρωπαίρνω
πασ̌κείμπας και είναι, μήπως είναιπᾶς καί ἔνι
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σοιστους/στις
’στέκ’νες(εστέκ’νες) έστεκες
τράνυνονμεγάλωσε (προστ.)
τσ’(ως τση, άρθρο γεν. ενικού) του/της, (ως τσοι, άρθρο αιτ. πληθ.) τις, (ως ερωτημ. τσί;) ποιός;
τσ̌ιμέν’γρασίδι, χλοερή έκτασηçimen
τσ̌ιμένιαγρασίδια, χλοερές εκτάσειςçimen

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr