Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο Κούντουρον

Σύλλογος Ποντίων Ασπροπύργου «Ακρίτες»Σύλλογος Ποντίων Ασπροπύργου «Ακρίτες»

Στιχουργοί: Κώστας Αμανατίδης

Συνθέτες: Γιώργος Ατματσίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Ο Κούντουρον πυκνοχ̌ι͜ονίζ’
σο γιάνι σ’ εχουλέθα
Τρυγόνα / Τρυγόνι μ’, σ’ εγκαλιόπο σου
έρθα κι επεκοιμέθα

Η καρδία μ’ να λαρούται
έ͜εις εσύ το γιατρικόν
Σο εγκαλιόπο σ’, πουλόπο μ’,
έπαρ’ με ους να μερών’

Ετσάμωσα τ’ ομματόπα μ’
γλυκέα ορωματι͜άζω
Πριχού τελείται ο χ̌ειμωγκόν
μετ’ εσέν θ’ ανοιξ̌ι͜άζω

Η καρδία μ’ να λαρούται
έ͜εις εσύ το γιατρικόν
Σο εγκαλιόπο σ’, πουλόπο μ’,
έπαρ’ με ους να μερών’

Σα κανακέματα σ’, αρνί μ’,
σ’ ωμία σ’ γιασλαεύω
Σα χ̌έρι͜α σ’ επεπέρνιξα
κι απέσ’ καντηλι͜αεύω

Η καρδία μ’ να λαρούται
έ͜εις εσύ το γιατρικόν
Σο εγκαλιόπο σ’, πουλόπο μ’,
έπαρ’ με ους να μερών’

Πολλά εχαρεντέρτσες με,
θαρρώ εβουρουλεύτα
Εκαρδοκάγα ας ση σεβτά σ’
κι ας σην εγάπ’ σ’ ερέχτα

Η καρδία μ’ να λαρούται
έ͜εις εσύ το γιατρικόν
Κανακέματα ας σα χ̌έρι͜α σ’
χάρτσον με ους να μερών’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανοιξ̌ι͜άζωδιανύω την άνοιξη
απέσ’μέσα
γιάνιπλάι, πλευρόyan
γιασλαεύωακουμπώ πάνω, γέρνω πάνω σε κτ, στηρίζομαιyaslamak
γλυκέα(επιρρ.) γλυκά
έ͜ειςέχεις
εβουρουλεύταερωτεύθηκαvurulmak
εγάπ’αγάπη
εγκαλιόποαγκαλίτσα
εκαρδοκάγακάηκε η καρδιά μου, δίψασα υπερβολικά
έπαρ’πάρε (προστ.)
επεκοιμέθααποκοιμήθηκα
επεπέρνιξασηκώθηκα πολύ πρωί, σηκώθηκα από ύπνο
ερέχτααρέστηκα, βρήκα της αρεσκείας μου
έρθαήρθα
ετσάμωσαέκλεισα/σφάλισα τα μάτια μου
εχαρεντέρτσεςχαροποίησες, έδωσες χαρά
εχουλέθαζεστάθηκα
καντηλι͜αεύωφεγγοβολώ και ζεσταίνω πολύ, αιθριάζω
Κούντουρονο μήνας Φεβρουάριος
λαρούταιγιατρεύεται, θεραπεύεσαι
μερών’μερώνει, ξημερώνει
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ομματόπαματάκια
ορωματι͜άζωβλέπω όνειρα
ουςως, μέχρι
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πουλόποπουλάκι
πριχούπροτού
σεβτάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
τελείται(αμτβ.) τελειώνει, εξαντλείται, μτφ. πεθαίνει
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
τρυγόνιτο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
χ̌ειμωγκόν(ονομ.) χειμώνας, (γεν.) χειμώνα
χάρτσονχάρισε (προστ.)
ωμίαώμοι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr