Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Όντες εμπαίντς σο χορόν

Έλα πουλί μ’Έλα πουλί μ’

Στιχουργοί: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης, Χρήστος Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Όντες εμπαίντς σο χορόν,
πουλί μ’, εμέν παλαλώντς
Τ’ ομματόπα σ’ πλουμιστά,
τα χ̌είλι͜α σ’ ζωγραφιστά

Όλ’ εσέν τερούνε σε,
κορτσόπα ζελεύ’νε σε
Τα παιδόπα παλαλώντς
και τα καρδόπα ματώντς

Θέλω νά ’ρχουμαι σουμά σ’
έκαψε με η σεβντά σ’
Έλα γιά θα έρχουμαι
ξάι εγώ ’κ’ εντρέπουμαι

Είσαι και σ’ εμέν κιορά̤
θέλω να έχω σε σουμά μ’
Είσαι και σ’ εμέν κερά̤
θέλω σε πάντα σουμά μ’
ν’ αγκαλιάσκουμαι φιλώ σε
γιατί χρόνι͜α αγαπώ σε
να δακώ και να φιλώ σε
γιατί χρόνι͜α αγαπώ σε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγκαλιάσκουμαιαγκαλιάζω, εναγκαλίζομαι
γιάείτε, ήya/yā
δακώδαγκώνω
εμπαίντςμπαίνεις
εντρέπουμαιντρέπομαι
έρχουμαιέρχομαι
ζελεύ’νεζηλεύουν
’κ’δενουκί<οὐχί
καρδόπακαρδούλες
κερά̤ταιριαστός/ή/όgöre
κιορά̤ταιριαστός/ή/όgöre
κορτσόπακοριτσάκια
ματώντςματώνεις
ξάικαθόλου
όλ’όλοι/α
ομματόπαματάκια
όντεςόταν
παλαλώντςτρελαίνεις
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
σουμάκοντά
τερούνεκοιτούν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr