Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Γράμμα γράφτω στείλω

Πάλι μαζίΠάλι μαζί

Στιχουργοί: Βλαδίμηρος Χαραλαμπίδης

Συνθέτες: Βλαδίμηρος Χαραλαμπίδης

Καλλιτέχνες: Βλαδίμηρος Χαραλαμπίδης


Ντό πολλά χρόνα̤ έργησες,
άντρα μ’, στην ξενιτεία!
Εμέν αν ’κι αγαπάς,
αγάπα τα παιδία σ’

Ντό είν’, γιάβρι μ’, ατά ντο λες
κι ευτάς με κι όλον κλαίω;
Για τίναν σύρω βάσανα;
Για τίναν υποφέρω;

♫

Γράμμαν γράφτω στείλω,
γιάβρι μ’, για τ’ εσένα
Επέμ’να μόνος κι έρημος
απέσ’ σα μαύρα ξένα

Τα μαλλία μ’ έσπρυναν,
γιάβρι μ’, για τ’ εσένα
(Ανα)θεμά τα μαύρα ξένα
Έναν πρωίν θα κλώσκουμαι
νά ’ρχουμαι ζω σ’ εσένα

Ασ’ τ’ ανοί͜εις το γράμμαν,
γιάβρι μ’, ξάι μη κλαις
Και κουράγιον ποίσον
το καλό μ’ αν θέλτς

Τα μαλλία μ’ έσπρυναν
λύεται η καρδία μ’
Μα την Παναΐαν!
Έναν πρωίν θα κλώσκουμαι
αν έχω την υγεία μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανοί͜ειςανοίγεις
απέσ’μέσα
ασ’από, από τότε (που), καθώς
ατάαυτά
γιάβριμωρό, μικρό, παιδίyavru
είν’είναι (για πληθ.)
επέμ’νααπόμεινα
έργησεςάργησες
έσπρυνανάσπρισαν
ευτάςκάνεις, φτιάχνειςεὐθειάζω
θέλτςθέλεις
’κιδενουκί<οὐχί
κλώσκουμαιγυρίζω, επιστρέφω
λύεταιλιώνει
ξάικαθόλου
παιδίαπαιδιά
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.)ποιέω, ποιῶ
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
τίνανποιον/α
χρόνα̤χρόνια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr