Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Καπαρτίγκας έν’

Πόντος, η πατρίδα μουΠόντος, η πατρίδα μου

Στιχουργοί: Νίκος Π. Γεωργιάδης

Συνθέτες: Νίκος Π. Γεωργιάδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ορφανίδης, Παναγιώτης Γεωργιάδης


Το αρνόπο μ’ σο χορόν,
το μιλέτ’ θα παλαλών’
Είπ’ ατέναν μ’ ανασπάλ’
ματοζίνιχον να βάλ’

Όλα̤ επέραν άψιμον
άμον καρδι͜άς κάψιμον
Μη τερείτε, κλαίει η ψ̌η μ’,
θα ομματι͜άζετε τ’ αρνί μ’

Ποίος έν’ η λυγερή;
Τ’ άσπρον το/Έμορφον φιστάν φορεί
Άμον παρχαρί’ τσ̌ιτσ̌ι͜άκ’,
τουτουγιάνιν, μανουσ̌άκ’

Όλα̤ επέραν άψιμον
άμον καρδι͜άς κάψιμον
Μη τερείτε, κλαίει η ψ̌η μ’,
θα ομματι͜άζετε τ’ αρνί μ’

Ερωτούνε τίνος έν’
να μαθάν’νε ποίος έν’
Τίνος έν’ και ποίος έν’;
Ας σην Καπαρτίγκα¹ έν’

Σοχτορμέτ’², Σουλαμισέτ’²
Τσογκαρέτες², όλ’ Τσαλέτ’³
Μη τερείτε, κλαίει η ψ̌η μ’,
θα ομματι͜άζετε τ’ αρνί μ’

Καρμουτέτ’², Καρακαγιέτ’²
Τσιμερέτε² και Χαμέτ’²
Μη τερείτε, κλαίει η ψ̌η μ’,
θα ομματι͜άζετε τ’ αρνί μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ανασπάλ’ξεχάσω/ει
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ατέναναυτήν
άψιμονφωτιά
έμορφονόμορφο
έν’είναι
επέρανπήραν
ερωτούνερωτάνε
μαθάν’νεμαθαίνουν
μανουσ̌άκ’μενεξές/βιολέτα մանուշակ (manušak)<manafšak
ματοζίνιχονφυλαχτό μάτι
μιλέτ’φυλή, έθνος millet
όλ’όλοι/α
ομματι͜άζετεματιάζετε
παλαλών’τρελαίνει
παρχαρί’παρχαριού
τερείτεκοιτάτε
τίνοςποιού;
τουτουγιάνιντο φυτό αμάραντος (Helichrysum stoechas – Ελίχρυσος ο πολύτιμος) dudiye otu/tutuya
τσ̌ιτσ̌ι͜άκ’λουλούδι çiçek
ψ̌ηψυχή
Σημειώσεις
¹ Kabardinka, ρωσ. Кабардинка, χωριό του Βόρειου Καυκάσου από το οποίο ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα αρκετοί κάτοικοι του χωριού Αργυρούπολη Δράμας. Στο χωριό αυτό είχαν μετεγκατασταθεί μετά το 1918 αρκετοί Έλληνες από τα χωριά της Αργυρούπολης του Πόντου ακολουθώντας τον αποχωρούντα ρωσικό στρατό φοβούμενοι αντίποινα από τους Τούρκους μετά τον ρωσοτουρκικό πόλεμο (1914-1917).

² Αυτοί με καταγωγή από τα χωριά Σιχτορμίν (Σεΐχ-τ’ ορμίν), Σουλαμίς, Τσογκάρ, Καρμούτ, Καράκαγια, Τσιμερά και Χάμα αντίστοιχα, όλα χωριά της ευρύτερης περιοχής Αργυρούπολης του Πόντου

³ Αυτοί που είναι από την Αργυρούπολη (Τσαλί) Δράμας

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr