Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έλα τα κατάβραδα

Ο χρυσός δίσκοςΟ χρυσός δίσκος

Στιχουργοί: Κωστίκας Τσακαλίδης

Συνθέτες: Κωστίκας Τσακαλίδης

Καλλιτέχνες: Κωστίκας Τσακαλίδης


Γιά έλα τα κατάβραδα,
γιά έλα τα βραδέρι͜α
Κάθκα, πουλί μ’, κι ανάμ’νον με
σα ισίζ’κα τα μέρι͜α

Για έλα κατ’ θα λέγω σε,
πουλόπο μ’ έλα -ν- έλα
Σα μὲσα σ’ να τυλίγουμαι
τέρ’ με, ψ̌ήκα μ’, και γέλα

Πολλά είπανε για τ’ εμέν,
θαρρώ θα λέν’ ακόμα
και πολεμούνε με την ψ̌η μ’
να βάλ’νε με σο χώμαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανάμ’νονπερίμενε
βάλ’νεβάλουν
βραδέρι͜ατο δειλινό
γιάείτε, ή ya/yā
ισίζ’καερημικά, απομονωμένα ıssız
κάθκακάθισε (προστ.)
κατ’γιατί/γιατί δεν
μὲσα(τα) η μέση
μέρι͜αμέρη
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πουλόποπουλάκι
τέρ’κοίταξε (προστ.)
τυλίγουμαιτυλίγομαι
ψ̌ηψυχή
ψ̌ήκαψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr