Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Παρεβγάλ’τε με

Ο χρυσός δίσκοςΟ χρυσός δίσκος

Στιχουργοί: Κωστίκας Τσακαλίδης

Συνθέτες: Κωστίκας Τσακαλίδης

Καλλιτέχνες: Κυριάκος Κωστούλας, Κωστίκας Τσακαλίδης


[Ωφ!/Και -ν-] Ελάτεν παρεβγάλ’τε με
αρ’ ους ν’ απιδι͜αβαίνω
[Ωφ!/Και] Παιδία, ξάι μη κλαίτε με,
[και -ν-] εκέσ’ ’κι θ’ απομένω

[Και -ν-] Ορμάνι͜α μ’ τα ψηλόπουλα σ’
άλλο μη κελαηδούνε
[Ωφ!/Και -ν-] Ας κλαίγ’νε εμέναν τον καρίπ’
[και/Ωφ!] τα δέντρα όντες ανθούνε

[Και -ν-/Ωφ! -ν-] Εκάγα, γιάβρι μ’, ’ς σ’ άψιμο σ’,
επίασα ας ση βρούλα σ’
[Ωφ!/Και] Το κρίμα μ’ να τυλίεται
[και -ν-] άμον οφίδ’ ση γούλα σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απιδι͜αβαίνωφεύγω, αφήνω πίσω, προσπερνώ, ξεπερνώ από + διαβαίνω
άψιμοφωτιά
βρούλαφλόγα brûler
γιάβριμωρό, μικρό, παιδί yavru
γούλαλαιμός gula
εκάγακάηκα
εκέσ’εκεί
καρίπ’μοναχικό, ορφανό, εξαθλιωμένο garip/ġarīb
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλαίγ’νεκλαίνε
ξάικαθόλου
όντεςόταν
ορμάνι͜αδάση orman
ουςως, μέχρι
οφίδ’φίδι
παιδίαπαιδιά
’ς(ας) από
τυλίεταιτυλίγεται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr