Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κανείς ’κι βοηθά με

Ο χρυσός δίσκοςΟ χρυσός δίσκος

Στιχουργοί: Κωστίκας Τσακαλίδης

Συνθέτες: Κωστίκας Τσακαλίδης

Καλλιτέχνες: Κυριάκος Κωστούλας, Κωστίκας Τσακαλίδης


Έφυγα -ν- ας σ’ οσπιτόπο μ’
κι ας σοι συγγενούς καικά [αχ!]
και κανείς ’κι βοηθά με
να λαρώνω τη γερὰ μ’  [αχ!]

Ντο εδέβανε τα χρόνι͜α
έτανε πολλά πικρά [αχ!]
κι όνταν εθυμούμαι κλαίω
γιατί είμαι σα μάκρα [αχ!]

’Κ’ επορώ ν’ ανασπάλλω
τον τόπον τ’ εγεννέθα, [αχ!]
τη μανίτσα μ’ και τον κύρη μ’
και τ’ οσπίτ’ τ’ ετράνυνα [αχ!]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανασπάλλωξεχνώ
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
γερὰπληγή, τραύμα yara
εγεννέθαγεννήθηκα
εδέβανε(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
επορώμπορώ
έτανεήταν
ετράνυναμεγάλωσα
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
’κιδεν ουκί<οὐχί
λαρώνωγιατρεύω, θεραπεύω
όντανόταν
οσπίτ’σπίτι hospitium<hospes
οσπιτόποσπιτάκι hospitium<hospes + -όπον
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σοιστους/στις, τους/τις
συγγενούςσυγγενείς

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr